Dubrovačko smetlište Grabovica stavljeno je u vodozaštitnu kategoriju koja ne odgovara stvarnom stanju