Srđ je Grad

Grad Dubrovnik treba krenuti u izgradnju azila – ODMAH!

Pitanje skrbi o napuštenim životinjama je komunalni problem Grada Dubrovnika i izgradnja azila je zakonska obaveza koju grad sustavno zanemaruje i koja do danas nije izvršena.

Svi se slažemo da je sadašnja lokacija skloništa neprimjerena i da je treba promijeniti. Samo Društvu za zaštitu životinja, gđama. Sambrailo i vrijednim volonterima i donatorima koji odvajaju svoje vrijeme i novac možemo zahvaliti da Dubrovnik nije prepun zalutalih životinja kao prije par godina kao i tome da se s njima barem netko od nas ophodi dostojno živih bića i čovjekovih „najboljih prijatelja“

  • Lista Srđ je Grad želi znati pod čijim pritiskom Grad želi osloboditi Žarkovicu od napuštenih životinja.
  • Zahtijevamo da se svi ugovori i njihovi dodatci koje je tvrtka Sanitat potpisala s tvrtkom Animalis Centrum iz Kaštela učine dostupnima javnosti.
  • Želimo odgovor na pitanje što se događa sa psima koji se nasilno odvode u Kaštela, ako je kapacitet azila u Splitu 30 životinja i isti rade za područje cijele Hrvatske.
  • Zašto novce predviđene za gradnju azila trošimo na nešto čime ne rješavamo problem, umjesto na izgradnju azila i edukaciju građanstva?!
  • Zašto grad putem svojih komunalnih službi ne kažnjava neodgovorne vlasnike životinja i tako prikupljena sredstva ne prosljeđuje na račun društva koje skrbi o njima?!

Društvo za zaštitu životinja je i do sada po svim inspekcijskim nalazima skrbilo o životinjama na adekvatan način ali u neljudskim uvjetima na čemu im treba zahvaliti i odužiti im se tako da Grad Dubrovnik krene u izgradnju  azila – ODMAH. Za provođenje ove odluke postoji predviđena lokacija u prostornom planu na Brgatu, a i izrada projektno tehničke dokumentacija je pri kraju. Treba je hitno završiti i izgraditi azil za pse u prvoj fazi, a potom i za potrebe turističke destinacije hotel za pse.

Grad Dubrovnik i Dubrovačko-neretvanska županija moraju organizirati zajednički sastanak sa svim jedinicama lokalne samouprave i konačno sustavno riješiti ovaj problem, jer životinje na Žarkovicu dolaze iz cijele Županije.

KLGB Srđ je grad spremna je organizirati tematsku sjednicu na ovu temu ukoliko gradonačelnik ne pokaže volju za hitnu izgradnju azila.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.