Srđ je Grad

GOLFERI UCRTALI I ONO ČEGA NEMA NITI U UPU-U ŠPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA NITI U GUP-U

Zbog utvrđenih nepravilnosti tražimo od Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje I zaštitu okoliša Grada Dubrovnika da izvrši usporedbu postojećeg UPU-a Športsko rekreacijskog centra i GUP-a s odobrenom projektnom i pisanom dokumentacijom koja se nalazi u lokacijskoj dozvoli. Kako je već kazano u našim prethodnim priopćenjima, KLGB Srđ je Grad na internom sastanku s Gradonačelnikom Androm Vlahušićem i predstavnicima klubova vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika zatražio da se Gradu Dubrovniku po hitnom postupku pošalje sva dokumentacija vezana uz lokacijsku dozvolu koju je na zahtjev Razvoj golfa. d.o.o. dana 12. listopada odobrilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH.

Kako je na zahtjev Gradonačelnika lokacijska dozvola kao i sva popratna planska dokumentacija pristigla u Grad Dubrovnik, temeljem službenog poziva pročelnice Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša gđe. Jelene Lončarić, iskoristili smo pravo na uvid u dokumentaciju.

Nažalost dogodilo se upravo ono čega smo se i bojali! Dijelovi infrastruktura koji su odobreni lokacijskom dozvolom uopće ne postoje predviđeni niti u GUP-u niti u UPU-u Športsko rekreacijskog centra na Srđu!

Navedimo samo jedan primjer koji se izravno tiče ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju Tvrđave Imperijal. U lokacijskoj dozvoli u dijelu koji govori o ETAPI I – FAZA I.01. postoje četiri podfaze (I.01.1, I.01.2, I.01.3 I.01.4).

  • U nacrtima iz lokacijske dozvole postoji ucrtana podfaza I.01.3. koja se u tekstu dozvole definira kao: „prilazna javna prometnica sa infrastrukturom do tvrđave Imperial oznake I.01 c – dionica KS3“. Sve bi to bilo u redu kad bi ova dionica ceste bila prethodno predviđena i ucrtana u UPU-u Športsko rekreacijskog centra na Srđu i u postojećem GUP-u! Ali one tamo – NE POSTOJE! Drugim riječima dio ceste odobren lokacijskom dozvolom je apsolutno – NELEGALAN!

Nije stoga jasno kako je Upravi odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte Grada Dubrovnika izdao Posebne uvjete, KLASA: 360-01/15- 10/289, URBROJ: 2117/01-11- 15-2 od 20.07.2015. kada postoji očigledno neslaganje UPU-a, GUP-a i onoga što je u lokacijskoj dozvoli. Ovo je jedan od razloga zbog kojeg će KLGB Srđ je Grad tražiti hitan sastanak s pročelnicom ovog Upravnog odjela i zatražiti na uvid ovo Rješenje.

Kako se u konkretnom slučaju radi o uvjetima za rekonstrukciju Tvrđave Imperijal (jer prema istoj lokacijskoj dozvoli prije ishođenja građevinske dozvole za rekonstrukciju tvrđave Imperijal potrebno je ishođenje građevinskih dozvola za ove 4 podfaze) dužni smo o ovome izvijestiti javnost i još jednom pozvati na razum i raskid Ugovora o koncesiji.

Raskid Ugovora o koncesiji je važan jer se upravo njime predviđa financiranje i gradnja onoga što je sadržaj ovih četiriju podfaza! Prema Ugovoru o koncesiji – to plaća Grad Dubrovnik!

Obzirom da predsjednik GV Mato Franković misli da Srđevci „sjede na ušima“, htjeli bismo čuti njegovo mišljenje o ovim pitanjima kao i odgovor na pitanje zašto nitko iz Grada Dubrovnika nije bio na uvidu za lokacijsku dozvolu prije njezinog izdavanja iako su dobili poziv

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.