Srđ je Grad

DUBROVNIKU NE TREBA DIREKTNA ZRAČNA LINIJA S FRANKFURTOM TIJEKOM ZIMSKIH MJESECI?

Projekt uspostavljanja direktne zračne veze Dubrovnik-Frankfurt, kojom bi Dubrovnik preko jednog od najvećih europskih zračnih čvorišta i zimi bio povezan s Europom i svijetom neće se realizirati. Riječ je o projektu koji je pokrenut amandmanom KLGB Srđ je Grad, koji je imao svu stručnu potporu i bio jednoglasno usvojen te uvršten u proračun za 2015. godinu. U 2015. godini iz proračuna je osigurano 100 000 kuna za pripremu projekta, što je uključivalo i pravodobnu prijavu za sufinanciranje putem Hrvatske turističke zajednice u iznosu od 880.000 kuna. Budući da su svi rokovi propušteni, amandman za provedbu kojega su osigurana sredstva neće se realizirati.
Indolentnošću gradskih službi zaduženih za provedbu projekta bitno je degradirana ne samo zimska turistička ponuda Grada, nego i kvaliteta života njegovih stanovnika. KLGB Srđ je Grad zahtjeva preuzimanje odgovornosti za nemaran odnos prema postavljenim ciljevima i planiranim proračunskim sredstvima.

KLGB Srđ je Grad je prilikom formiranja Proračuna grada Dubrovnika za 2015. godinu u svibnju ove godine predložila amandman koji se odnosi na uspostavljanje zračne linije Frankfurt – Dubrovnik tri puta tjedno u periodu studeni – ožujak 2016. / 2017., dok je plan bio da u sljedećoj fazi Dubrovnik bude povezan s Frankfurtom tijekom zime sedam dana u tjednu. Amandman je prethodno usklađen i izrađen u suradnji s predstavnicima stručnih tijela na više razina. U našim razgovorima sa strukom bilo je razvidno da je ideja o uspostavljanju zračne linije za Frankfurt tijekom zimskog perioda više nego dobrodošla, budući je svima jasno da je bolja zračna povezanost Dubrovnika u zimskom periodu, uz postojeću infrastrukturu te organiziranje kvalitetnih, svjetskih događanja u destinaciji, preduvjet za produljenje sezone. Amandman se temeljio na Strategiji razvoja turizma Dubrovačko – neretvanske županije 2012 – 2022, te na Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020., koje, između ostalog, jasno govore da su redovite zračne linije ključne za rješavanje problema prekratke sezone.

Amandman je u cijelosti prihvaćen te je ušao u Proračun grada Dubrovnika za 2015. godinu. Pretpostavljamo da je prije samog usvajanja prošao stručne službe Grada Dubrovnika, koje su, samim uvrštenjem amandmana u Proračun, potvrdile da je argumentiran i u potpunosti provediv. Riječ je o iznosima od 100.000 Kuna za 2015. godinu za pripremu projekta, odnosno po 2.000.000 Kuna u projekcijama za 2016. i 2017. godinu za njegovu realizaciju. Sredstva su bila osigurana kroz UO za poduzetništvo, turizam i more, dok je priprema i realizacija projekta trebala biti vođena od strane TZ grada Dubrovnika, što nam je odgovorom na vijećničko pitanje u pisanoj formi potvrdio sam Gradonačelnik. Amandman se trebao realizirati kroz Javni poziv za oglašavanje u promotivnim kampanjama za 2016. godinu HTZ-a ( Hrvatske turističke zajednice ). Rok za prijavu na Javni poziv bio je 14. rujna 2015.

Osim gospodarskog aspekta, u našim smo istupima naglašavali i socijalni aspekt ponovne uspostave zimske linije. Ona bi, između ostalog, rezultirala boljim poslovnim rezultatima u budućnosti, a samim time i produljenjem Ugovora o radu na određeno vrijeme većem broju djelatnika u turizmu, što bi dovelo ne samo do veće zaposlenosti, nego i socijalne sigurnosti velikog  broja sezonskih djelatnika. S prometnog aspekta, uspostavljanje ove linije bi uvelike pridonijelo boljoj prometnoj povezanosti te lakšoj dostupnosti Dubrovnika, uzimajući u obzir činjenicu da je prometna izoliranost jedan od najvećih problema s kojima se Dubrovnik danas suočava.

Prateći realizaciju amandmana, obavili smo na vrijeme i u više navrata razgovore s Gradonačelnikom, predstavnicima UO za turizam i Direktoricom TZ grada Dubrovnika koji su od početka bili u potpunosti upoznati  s detaljima samog amandmana, naročito s rokovima za prijavu na Javni poziv koji su bili vrlo strogo postavljeni. Činjenica, međutim, da je TZ grada Dubrovnika za uspostavu ove linije, kako nam je rečeno, obavila razgovore samo sa Croatia Airlinesom, već je u toj fazi izazivala sumnju u pozitivan ishod, budući da na tržištu postoji barem 20 drugih aviokompanija koje su bile voljne konkurirati za ovaj posao. Na to, kao i na stroge rokove za prijavu na Javni poziv u više smo navrata upozoravali direktoricu TZ grada Dubrovnika .

Unatoč svemu, rokovi su za prijavu na Javni poziv propušteni!  Zbog indolentnosti osoba koje je Gradonačelnik izravno zadužio za realizaciju amandmana, Grad Dubrovnik eliminiran je u namjeri realizacije ponuđenih sredstava za koje je Glavni ured HTZ-a predvidio iznos od 880.000,00 Kuna za Dubrovačko – neretvansku županiju za 2016. godinu za MODEL IV. Time je uspostavljanje zračne linije za Frankfurt za zimu 2016. / 2017. prema predloženom modelu propalo, amandman se neće realizirati, a pred nama su još najmanje dvije zime u kojima Dubrovnik ostaje iznimno loše povezan s ostatkom svijeta.

Usporedbe radi, željeli bismo se nakratko osvrnuti i na zimsku povezanost nekih destinacija, međunarodnih i domaćih, koje se nalaze u našem širem okruženju, kako bi priča bila u potpunosti zaokružena. Venecija je zimi povezana, između ostalog, s Amsterdamom i Dubaijem sedam dana u tjednu, Londonom i Parizom 6 dana u tjednu, Munchenom četiri dana u tjednu, dok je Tokyo sa Venecijom povezan dva dana u tjednu. Graz, koji je u ne tako davnoj prošlosti bio EUROPSKOM PRIJESTOLNICOM KULTURE, u sljedećem će zimskom periodu ( listopad 2015. – ožujak 2016. ) biti povezan direktnim linijama s Dusseldorfom, Munchenom i Zurichom sedam dana u tjednu, Berlinom šest dana u tjednu, Stuttgartom pet dana u tjednu, te Istambulom četiri dana u tjednu. Nadalje, Salzburg će u istom tom periodu biti povezan s Frankfurtom, Dusseldorfom, Berlinom, Istambulom, Londonom i Hamburgom sedam dana u tjednu, Zurichom i Koelnom šest dana u tjednu, te, recimo  Palma de Mallorcom tri dana u tjednu. Kako ne bismo išli predaleko, hajdemo vidjeti kako se to radi u Hrvatskoj, recimo u Splitu, o kojem se u turističkom smislu do prije par godina govorilo s podsmjehom. Dakle, u navedenom će periodu Split, šampion hrvatskog turizma za 2015. godinu, biti povezan sa Frankfurtom sedam dana u tjednu, Rimom pet dana u tjednu, Munchenom četiri dana u tjednu te Stuttgartom i Koelnom po dva dana u tjednu. Ne zaboravimo pritom spomenuti da su smještajni kapaciteti Splita višestruko manji u usporedbi s Dubrovnikom.

A što je s Dubrovnikom ? Umjesto da zadržimo postojeće linije, uvedemo novu za Frankfurt te nastavimo razmišljati o novim zimskim zračnim linijama, Dubrovnik će ostati povezan direktnim letovima s Rimom dva puta tjedno te, kako stvari stoje, Londonom jednom tjedno. Dubrovnik se diletantskim promišljanjem o ponudi u zimskoj sezoni doveo na razinu palanke, unatoč financijskoj potentnosti o kojoj se pričaju bajke.

Zimnski red letejna 2015-2016

Tražimo, stoga, preuzimanje odgovornosti i priznanje pogreške od strane Gradonačelnika i ljudi koji vode dubrovački turizam, a koji su bili odgovorni za realizaciju amandmana, budući da su svi preduvjeti za njegovu realizaciju bili zadovoljeni. Amandman koji je jednoglasno prihvaćen na Gradskom vijeću i koji je prethodno prošao stručne službe Grada neće biti realiziran, i za to netko mora odgovarati.

Svjesni da čuda ne treba očekivati, budući da u gradu u kojem živimo, preuzimanje odgovornosti spada u znanstvenu fantastiku, najavljujemo da ćemo ustrajati u realizaciji ovog važnog projekta od šireg značenja za zajednicu, sve dok on ne bude u potpunosti realiziran.

KLGB SRĐ JE GRAD

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.