Srđ je Grad

Demokratsko „ne“ proračunu!

Opće je poznato da je proračun jedan od najvažnijih dokumenata koji se donose pred Gradsko vijeće. Njime se određuju smjernice razvoja Grada, ne samo za sljedeću godinu, nego i za budućnost. Ovdje se raspolaže sredstvima koja dolaze u gradsku blagajnu čiji velik dio čine upravo izdvajanja građana Dubrovnika. Stoga je to njihov novac.

No, ono što kontinuirano pratimo, a nažalost se i s ovim proračunom ponavlja, potpuni je izostanak demokratskog dijaloga odlučivanja o izgledu i sadržaju samog proračuna. Građani koji su izašli na izbore izabrali su predstavnike da ih predstavljaju u Gradskom vijeću i ostalim tijelima predviđenima Statutom te od njih traže aktivno zalaganje u oblikovanju što kvalitetnijih rješenja u općem interesu. Na žalost, to se ne događa jer im to nije omogućeno.

Uzeti sebi za pravo da u potpunosti oblikuješgradski proračun samo zato što si na izborima imao više glasova, primitivna je razina demokracije, ako je se uopće i može nazvati tim imenom. Ono za što se Srđ je Grad zalaže jest da je za kreiranje proračuna, koji je u interesu svih građana, nužna participacija svih predstavnka građana. Uostalom, to je zajednički novac građana Dubrovnika. Pozvati predstavnike odbora za proračun i financije da predstave svoje amandmane sat i pol prije sjednice na kojoj se donosi proračun, zbilja je sramotno. Zašto se nije napravilo više prethodnih sastanaka na kojima bismo se najprije upoznali sa smjernicama proračuna, gdje bismo svi iznijeli svoja zapažanja i donijeli prijedloge o kojima bi se raspravilo?

Umjesto toga, lakše je potkupljivati ruke za glasačku većinu. Srđ je Grad ne može se pomiriti s ovakvim načinom donošenja proračuna koji nam nudi HDZ-ova uprava na čelu s gradonačelnikom Frankovićem. Objektivno gledano, jedna manjina od ukupnog broja birača stavila je šapu na naš zajednički novac, ne pitajući ikoga i ne odgovarajući ikome za njegovu razdiobu.

Takav proračun, lišen bilo kakvih demokratskih praksi, od nas neće dobiti zeleno svjetlo.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.