Srđ je Grad

Cjelina puta Vlaha Bukovca – otvoreno pismo Gradonačelniku

Poštovani gradonačelniče.

Prošlog tjedna ste u nekoliko navrata, na različitim mjestima, vrlo jasno isticali zaštitu cjelovitosti ulice Vlaha Bukovca kao javnog puta. Naglašavali ste da svaki budući graditelj hotela “Belvedere” mora poštovati cjelinu te ulice.

Niti jedan gradonačelnik se u javnim istupima, do prošlog tjedna, nije tako odlučno zauzeo za obranu svakog kvadratnog metra, od 1780 koliko ih č.zem. 2459 ima, suglasno podacima iz z.ul. 1272 k.o. Dubrovnik (prilog 1).

Cijenjeni gospodine gradonačelniče, Vaši govori o očuvanju cjeline puta Vlaha Bukovca prikazani su na televiziji, prenio ih je radio, objavljeni su na “portalima”, ima ih u tiskovinama, postavljeni su na “youtube”.

U svakom ste istupu djelovali iznimno uvjerljivo, djelovali ste kao da ste član liste građana “Srđ je Grad”!

Vi ste se, vrlo poštovani gradonačelniče, u potpunosti služili našim rječnikom, koristili ste naše fraze, praktično ste postali dio našeg tima!

Vi sada, cijenjeni gradonačelniče, ponavljate naše primjedbe, koje smo prije više od dvije godine bili podnijeli na prijedlog izmjena GUP (“Belvedere”), a koji su tada odbijeni (vidi prilog).

Preostalo je, međutim, još samo da pretočite govore u akte, pa Vas lijepo molimo:

[1] da hitno donesete zaključak o sazivanju ponovne javne rasprave u postupku izmjena GUP (“Belvedere”), kojim bi se nadomjestio važeći DPU “Belvedere”

ili

[2] da Gradskom vijeću hitno uputite prijedlog da se postupak iz [1] obustavlja, u cijelosti.

Ukazujemo Vam da je među spise konačnog prijedloga izmjena GUP (“Belvedere”) umetnuta skica ideje drastičnog skraćenja  puta Vlaha Bukovca.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.