Srđ je Grad

Čega se boje Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik

Čega se boje Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik , pa su u stanju omalovažiti Gradsko vijeće kao instituciju i sve vijećnike ponaosob inzistiranjem na donošenju zaključaka koje su oni usuglasili s predstavnicima nekoliko turističkih agencija, te zaključke uobličili u odluku koja je vijećnicima dostavljena niti 24h prije sjednice, pa još zaključke nužno ispraviti i dobiti sasvim drugu odluku par minuta prije sjednice Gradskog vijeća.

Jednom riječju, šlamperaj i neozbiljnost kakva se ne smije dopustiti u pripremi i donošenju odluka u radu Gradskog vijeća. Nadamo se da se radi samo o tome, iako činjenica da o problemu zaustavljanja autobusa na Pilama, Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik razgovaraju s predstavnicima nekoliko agencija, isključivši imenovano Povjerenstvo i ostale agencije koje uredno sve godine plaćaju naknadu za zaustavljanje, sigurno otvara pitanje: U čijem interesu rade Predsjednik gradskog vijeća i Gradonačelnik i čega se boje? Jer kako drugačije objasniti činjenicu da je u tom jednom razgovoru iz kojeg su bili isključeni članovi Povjerenstva, postignut dogovor kakav su neke agencije zastupale i prije godinu dana. Je li time oštećen gradski proračun? Što se dogodilo da grad pristaje na sve uvjete koje traži nekoliko agencija, od kojih grad ima najveća potraživanja?

Nevjerojatna je , također, i činjenica da su Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik postigli dogovor sa spomenutim agencijama, zatvarajući oči pred činjenicom da postoji potraživanje Grada u iznosu od cca. 20 milijuna kuna kojeg, prema odluci GV iz rujna 2014. godine, najvećim dijelom upravo te agencije moraju podmiriti u proračun Grada Dubrovnika.

Zašto Predsjednik Gradskog vijeća i Gradonačelnik nisu javnosti pojasnili koji je status duga, te kada i kojom dinamikom ga Grad Dubrovnika ima namjeru naplatiti ? Možda ne znaju kako, ili, pak, ne smiju reći zašto nisu riješili pitanje naplate duga, zbog kojeg je, zapravo, cijeli problem i nastao.

Nije sporno da se aktualno nesređeno stanje trebalo riješiti. Nije sporno da se to treba raditi razgovorom sa svim,ali svim dionicima uključenim u zaustavljanje na Pilama. Nije sporno da je to trebalo napraviti u kratkom roku, premda se o tome da raspravljati, jer nije turistička sezona došla odjednom i naglo, ali sporan je način kako se to napravilo koji ukazuje zapravo na činjenicu da sam Predsjednik gradskog vijeća ne cijeni instituciju koju predstavlja.

Novom odlukom, formalno odobrenom od članova Dubrovačkog dogovora, Gradsko vijeće, barem onaj njegov dio koji podržava takav način rada, poslali su jasnu poruku i agencijama i građanima i svima nama koji pokušavamo poštivati proceduru i tijela koja predstavljamo ili u čijem radu sudjelujemo i na taj način proces rada i odluke koje se donose otvoriti javnosti.  Neka institucije formalno postoje, ali se prave stvari dogovaraju negdje drugdje, van institucija? Institucije će to formalno potvrditi.

Tezgarenje i trgovanje ispod stola, s „figom u džepu“ posebice kad je javni interes time ugrožen uvijek će biti nešto zbog čega ćemo glasno istupati kao u ovom slučaju, ali kao i u slučaju Srđa, javne garaže, terminala u Gružu.

KLGB Srđ je Grad

Samo da podsjetimo da je KLGB Srđ je Grad bila iznimno aktivna po pitanju promišljanja problematike prometa na području Grada Dubrovnika. Tako je u svom Planu za Grad iznijela prijedloge vezano uz isti te je projektom Centra za upravljanje posjetiteljima na platou Pila (dispečerska služba ), koji je uvršten u Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu, na vrlo detaljan način pojasnila načine rješavanja problematike zaustavljanja autobusa na platou Pila.

Naši prijedlozi vezani uz regulaciju zaustavljanja autobusa na Pilama:

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.