Srđ je Grad

BankoMATO

Prijedlog kojim se bankomati u povijesnoj jezgri mogu postavljati jedino uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela jer se njihovim postavljanjem narušavaju vizure UNESCO-vog zaštićenog lokaliteta, rješenje je koje nam nudi gradonačelnik Franković, a kojim se „loptica“ prebacila na Ministarstvo kulture. 

TKO JE PRVI PREDLAGATELJ

Doduše, prije Ministarstva kulture, kao i prije Grada Dubrovnika, Marin Krstulović, predsjednik Gradskog kotara Grad, član liste Dajmo ruke na „savjetovanju s javnošću“ u nedavnoj organizaciji Grada Dubrovnika je izjavio: „Potrebno je zabraniti kantunale, u zoni A te na zaštićenim objektima u svojstvu kulturnog dobra uvesti konzervatorsku suglasnost za bankomate…“ i da se tada slušalo „predsjednika“ problem bi već bio riješen.

Dajmo Ruke – Nacrt odluke o reklamiranju

MOGLO SE I PRIJE

Međutim ono što se potpuno stavilo po strani jest činjenica da je Grad Dubrovnik u staroj gradskoj jezgri mogao i prije djelovati. Prema trenutno važećem „Planu korištenja javnim površinama“ jasno je da svi novi bankomati nemaju osnovu za gospodarsku djelatnost.

Naime, točkom 5 Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj su jezgri definirani pješački koridori i to radi „svrhovitog korištenja javnim površinama i osiguranja nesmetanog prolaza pješaka“. Ti pješački koridori su: Brsalje, Vrata od Pila, Poljana Paska Miličevića, Placa, Pred Dvorom, Od Puča, Široka, Boškovićeva, Miha Pracata, Lučarica, Sv. Dominika, Vrata od Ploča. Upravo u nastavku točke 5 se navodi da “u navedenim ulicama neće razmatrati zahtjevi za dodatnim zauzimanjem javnih površina, a već dodijeljene površine se mogu po potrebi umanjiti ili ukinuti”.

To znači da vlasnici prostora na kojima su postavljeni novi bankomati ne mogu zatražiti dodjelu javne površine koja se koristi ispred bankomata, odnosno, ovi se zahtjevi neće razmatrati.

Obzirom da je potpuno jasno da niti jedan od ovih bankomata ne može raditi i donositi veliku materijalnu korist vlasnicima bez korištenja javne površine ispred njega, to znači da se prema važećem Planu trenutno krši komunalni red i bespravno koristi javna površina, te su u skladu s tim gradske službe trebale već odavno djelovati. 

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.