Srđ je Grad

Želimo pripremiti i osnažiti učenike za preuzimanje svjesne, odgovorne i aktivne uloge u društvu

Na današnjoj su konferenciji za medije Kiti Jurica Korda, Mariela Marković i Đuro Capor, gradonačelnički kandidat govorili o programu za obrazovanje stranke Srđ je Grad. 

Odgoj i obrazovanje vidimo kao temeljnu društvenu zadaću, jednako kao očuvanje zdravlja, osiguranje ekonomskog prosperiteta, očuvanje prirodnog okoliša te izgradnju humanog društva slobodnih i odgovornih građana. Izgradnja otvorenog, fleksibilnog, inkluzivnog i kompetentnog obrazovnog sustava omogućit će zaokret od nepravednog društva neograničenog rasta prema održivom i pravednom društvu, kao i od društva natjecanja prema društvu suradnje i empatije.

Lokalna zajednica, gradska i županijska, poticanjem projekata koje smatraju važnima za svoj prosperitet, itekako može djelovati na to da se sve one manjkavosti sustava koje dolaze s više razine, razine Ministarstva, svedu na najmanju moguću mjeru. 

Odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo

Jedan od ciljeva našeg obrazovnog programa uvođenje je izvannastavne aktivnosti Odgoj i obrazovanje za aktivno građanstvo u osnovne i srednje škole čime se pridružujemo inicijativi za kvalitetno uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja u odgojno-obrazovni sustav.

Do realizacije te inicijative na nacionalnoj razini, zalagat ćemo se stvaranje novih sadržaja i usavršavanje nastavnika na lokalnoj razini, financiranje uvođenje tog programa kao dodatnog ili fakultativnog predmeta u osnovne i srednje škole, ali i osiguravanje financijskih sredstava za realizaciju projekata kojima se stvaraju novi nastavni sadržaji vezani uz obrazovanje za aktivno građanstvo, a u čijem osmišljavanju i provedbi zajedno sudjeluju  škole, organizacije civilnog društva, znanstvene i znanstveno- nastavne institucije, društvena poduzeća, obrti, zadruge i sindikati.

U posljednje vrijeme primjećujemo sve veći porast depresije kod mladih ljudi, kao i raznih oblika nasilja i agresivnog ponašanja. To je naročito potencirano covid krizom, zbog online nastave, osjećaja nesigurnosti i evidentnog porasta obiteljskog nasilja. Povećava se broj mladih ljudi koji iz bilo kojeg razloga treba psihološku pomoć i podršku. Smatramo da Grad i Županija moraju nadomjestiti manjak stručnih osoba (psihologa) u školama. Svaka bi škola morala imati barem jednog psihologa, a osim toga Grad i Županija mogu kroz javno-privatno partnerstvo i suradnju s udrugama poticati projekte kojima je upravo cilj smanjenje rizičnih ponašanja i osiguravanje psihičke stabilnosti i osjećaja zadovoljstva kod mladih osoba. 

Briga za djecu s poremećajima i poteškoćama u razvoju 

Društvo kojem težimo društvo je solidarnosti i empatije. Takva društva prepoznaju se u odnosu prema potrebitima, a  u kontekstu odgoja i obrazovanja to su  prvenstveno djeca s poremećajima i  teškoćama u razvoju.

 Postoji niz problema u odgoju i obrazovanju ovakve djece –  od  kasno dijagnosticiranih poteškoća preko neadekvatne podrške roditeljima do nedostatnog zapošljavanja stručnog kadra. Stoga smatramo nužnim unaprijediti proces od samog početka i omogućiti pravovremeno otkrivanje problema i poteškoća,  organizirati podršku roditeljima te zaposliti potreban broj edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnih djelatnika u vrtićima, osnovnim i srednjim školama. 

Grad, odnosno Županija, mogu sufinancirati ili u potpunosti financirati dodatno zapošljavanje stručnih djelatnika čiji je nedostatak alarmantno vidljiv. Lokalna zajednica mora osigurati prostore u kojima se mogu organizirati razne aktivnosti, druženja i radionice za djecu i njihove roditelje. Takva je podrška nužna za  osjećaj zadovoljstva, prihvaćenosti i jačanja samopouzdanja. 

Rad s nadarenom djecom

U našem je društvu rad s nadarenom djecom često zanemaren, nedovoljno se naglašava potreba ovakve djece za ostvarivanje svojih punih potencijala, a upravo su takva djeca i mladi ljudi oni koji bi mogli biti nositelji progresivnih ideja i pozitivnih društvenih promjena. Grad i Županija moraju financirati projekte koje provode škole ili udruge civilnog društva specijalizirane za rad s nadarenom djecom u kojima bi poticali stvaranje poticajne atmosfere za napredak ovih učenika.

Posebno bi poželjno bilo da Grad i Županija, u suradnji s razvojnim agencijama, po uzoru na neke druge gradove u Hrvatskoj i Europi potaknu osnivanje Centra za izvrsnost koji bi bio institucija u kojoj bi s mladima, posebno onima koji su nadareni ili imaju želje za dodatnim znanjem i vještinama, radili stručnjaci iz različitih područja- umjetničkih, prirodoslovnih, društveno-humanističkih kako bi im pomogli da pronađu i prodube svoje interese koji su možda mnogo veći od onih koji se nude u školskim, nastavnim kurikulima. 

Zelene škole

Generacije mladih koje obrazujemo danas u desetljećima će se koja slijede suočavati s posljedicama globalne klimatske krize i klimatskih promjena. Zato naše obrazovanje mora sadržavati komponente zelene tranzicije i transformacije ekonomije i osjetljivosti prema prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti. Škole moraju biti mjesto gdje će nastajati održivi, otporni i otvoreni Dubrovnik. .

Zagovarat ćemo da se za svaki objekt osmisli i realizira projekt transformacije u zelene i održive zgrade. Zelena transformacija zgrada uključuje niz zelenih rješenja poput ishođenja energetskog certifikata, mogućnosti pasivnog dizajna, (mini-) solarne elektrane, ugradnje proizvoda kojima se štedi potrošnja vode, planova za odvojeno i sigurno prikupljanje otpada, poticanja vrtićkih i školskih vrtova.

Prehranom u školama- možemo jesti lokalno i zdravo! 

Sve osnovne škole moraju osigurati obrok učenicima. Potrebno je iskoristiti potencijale zelene javne nabave hrane za osiguravanje zdravog i toplog obroka djeci u vrtićima i školama te poticanje razvoja lokalnih OPG-ova, dakle obroci se moraju spremati od namirnica koje su proizvedene u lokalnim OPG –ovima, prema pravilima ekološke poljoprivrede. 

Rješavanje deficita učitelja i nastavnika

Za uspješno obrazovanje potrebno je rješavati problem nedostatka nastavnika i učitelja pojedinih nastavnih predmeta, naročito STEM područja. 

Kao rješenje ovog problema, vidimo: u poboljšanje modela stipendiranja studenata za deficitarna zanimanja, ali u rješavanje stambenog pitanja zainteresiranim kandidatima za ova radna mjesta. Samo kroz politike rješavanja pitanja stanovanja kroz dugotrajan najam u stanovima u gradskom vlasništvu može se utjecati na to u kojem će se smjeru lokalna zajednica razvijati. Na ovaj ćemo način privući kvalificirane pedagoške djelatnike iz cijele Hrvatske i poboljšati uvjete obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.