Srđ je Grad

Zašto Andro Vlahušić nije gradonačelnik kakvog Dubrovnik zaslužuje i treba

Na sjednici Gradskog vijeća 5. prosinca 2014. iskoristili smo svoje demokratsko i političko pravo da nepodržavanjem proračuna za 2015. godinu iskažemo svoje nepovjerenje prema aktualnom gradonačelniku Andru Vlahušiću. Prema našem mišljenju:

Gradonačelnik mora biti vjerodostojan, dosljedan i istinoljubiv

 • Vlahušić dolazi na vlast navodno se suprostavljajući HDZ-ovom pogodovanju mešetarima na Srđu, prethodno osiguravši podršku civilnog sektora i nezavisne kulturne scene obećanjem o REFERENDUMU o Srđu. Po dolasku na vlast pretvara se u najgorljivijeg pristalicu megalomanskog nekretninskog projekta na prostoru namijenjenom sportu i rekreaciji.
 • Uvjerava javnost da će investitor sagraditi javne sportsko-rekreacijske sadržaje za potrebe građana Dubrovnika na obrubima GOLFOGRADA, da bismo ubrzo nakon usvajanja UPU-a doznali kako od toga neće biti ništa.
 • Uvjerava javnost kako nema javnih troškova izgradnje infrastrukture za privatni projekt na Srđu , da bismo nedavno doznali da se, osim HEP-ove podzemne trafostanice, iz proračuna RH-a i Grada Dubrovnika financira i glavna prometnica u obuhvatu projekta, između Bosanke i tvrđave Imperijal, a možda i izmještanje Odašiljača.
 • Koristi u predizborne svrhe problem stambenog zbrinjavanja branitelja na Nuncijati, obećavajući im hitno rješavanje dokumentacije. Dokumentacija je još u izradi, a on za to vrijeme osobno pregovara o otkupu zemlje dodijeljene braniteljima, ucjenjujući ih i nudeći im sramotno niske novčane naknade.
 • Predstavlja se osobom najzaslužnijom za obranu Dubrovnika 6. prosinca 1991., a istovremeno sustavno izbjegava obvezu osnivanja Muzeja Domovinskog rata kao samostalne institucije te njegovog trajnog in situ smještaja u središnjem prostoru tvrđave Imperijal.

Gradonačelnik mora obeshrabrivati, razotkrivati i sankcionirati nezakonitosti u radu Upravnih odjela i gradskih tvrtki 

 • Vlahušić zataškava činjenicu da nalaz revizije poslovanja JU Rezervat Lokrum doslovno spominje kriminal, korupciju i sukob interesa, nepravilnosti kod subfinanciranja ulaganja u vodovodnu mrežu, nepostojanje odluka Upravnog vijeća o odobrenju rashoda, neraspisivanje natječaja za remont brodova, brojna kršenja Pravilnika o radu i Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, zbog čega Upravno vijeće predlaže da se izvješće revizije dostavi DORH-u.
 • Unatoč opetovanim upozorenjima pravnih stručnjaka, tvrtka Sanitat Dubrovnik d.o.o. godinama, uz znanje Gradonačelnika, sve do nedavne presude Vrhovnog suda RH, terorizira građane Dubrovnika naplaćujući parkiranje temeljem nezakonite Odluke o naplati i kontroli parkiranja u Gradu Dubrovniku. Brojni se građani Dubrovnika nezakonito ovršuju, a velikom je broju protivno zakonu onemogućeno korištenje tzv. povlaštene karte.
 • Unatoč opetovanim upozorenjima građana i oporbe i uz zgražanje prometnih stručnjaka, urbanista i arhitekata, Upravni odjel za promet stanogradnju i razvojne projekte uređuje promet bez potrebnih prometnih elaborata, pušta u promet nove prometnice bez suglasnosti Policijske uprave te stavlja u uporabu objekte bez valjane uporabne dozvole – sve u skladu s Gradonačelnikovim željama.
 • Unatoč opetovanim Rješenjima nadležnih ministarstava, upozorenjima tih istih ministarstava da se postupi po Rješenjima, unatoč opetovanim Odlukama Odbora za predstavke, pritužbe i žalbe u kojima se poziva na postupanje u skladu sa zakonom i pravomoćnim Rješenjima, Upravni odjel za turizam, more i poduzetništvo godinama po naputku Gradonačelnika odbija izdati koncesiju za taksi prijevoz osobama koje na to imaju zakonsko pravo.
 • Naređuje Upravnom odjelu za prostorno planiranje da protivno zakonskim odredbama, nakon javne rasprave u UPU platoa Srđ unese odredbu po kojoj investitor za građenje objekata unutar UPU-a nije obavezan raspisati javni natječaj.

Gradonačelnik mora prijaviti sve nezakonitosti u radu bivše vlasti o kojima ima spoznaju 

 • Vlahušić sustavno i bezrezervno podržava mešetarski nekretninski biznis na Srđu,  iako zna da čitav projekt počiva na nelegalnom proširenju obuhvata UPU-a u režiji HDZ-a.
 • Sporazumom s tvrtkom Garaža Dubrovnik d.o.o. i Privrednom bankom Zagreb teškim 40 milijuna kuna želi na ovo Gradsko vijeće i građane Dubrovnika prebaciti odgovornost za moguće posljedice po proračun Grada Dubrovnika koje bi mogle proizaći iz arbitražnog postupka. Time svjesno prikriva identitet i ulogu glavnih sudionika u aferi „Garaža“ i amnestira ih od izravne odgovornosti za sklapanje ugovora štetnih za gradski proračun, kao i odgovornosti za nesavjesno poslovanje, a sve kako bi zaštitio sebe i osigurao neprincipijelnu podršku nekih gradskih vijećnika.
 • Ne pokreće u ime Grada Dubrovnika tužbu protiv tvrtke Garaža Dubrovnik d.o.o., iako za to postoje osnovani pravni razlozi, jer bi istražni postupak, odnosno podaci koji bi se otkrili tijekom procesa, ugrozili koruptivno-interesnu koaliciju u Gradskom vijeću poznatu po nazivu Dubrovački dogovor.
 • Navodno upoznat s nezakonitom praksom u odnosu svojih prethodnika i čelnika DPDS-a, o istoj prigodno progovara u medijima ili za govornicom Gradskog vijeća, ali ne podnosi kaznenu prijavu nadležnim državnim tijelima.

Gradonačelnik mora primjerom podizati demokratske standarde političke prakse

 • Vlahušić nastavlja obnašati dužnost Gradonačelnika i nakon prvostupanjske presude u aferi Šipan, u kojoj je proglašen krivim za zlouporabu položaja
 • Javno, kao Gradonačelnik grada Dubrovnika, poziva građane Dubrovnika da ne izađu na REFERENDUM, izrugujući se time temeljnoj demokratskoj instituciji na koju građani imaju Ustavno pravo.
 • Ignorira volju 10.500 građana koji su na REFERENDUMU glasali PROTIV projekta na Srđu.
 • Zakulisnim dogovorima i uz znanje i poticaj najviših stranačkih dužnosnika HNS-a, HDZ-a i SDP-a osigurava većinu u Gradskom vijeću samo s ciljem izglasavanja UPU-a platoa Srđ.
 • Inicirajući Dubrovački dogovor pridonosi dodatnoj apatiji birača koji se nakon toga s pravom pitaju -Zašto nekome dati svoj glas kad se svi kasnije ionako dogovaraju mimo nas? Time srozava demokratske kapacitete višestranačja, a ukupan politički život u Dubrovniku svodi na trgovinu interesa “vječnih igrača”.
 • Zloupotrebljava položaj Gradonačelnika da bi namjestio poslove izvođenja građevinskih radova tvrtkama koje pristaju kao podizvođača angažirati tvrtku u vlasništvu vlastitog brata.
 • U javnim nastupima svoje političke protivnike (uglavnom profesore i kulturne djelatnike) proziva neradnicima na državnim jaslama (iako i sam čitav život plaću prima iz proračuna, što državnog, što gradskog, gdje je sam sebi odredio najvišu gradonačelničku plaću u državi!), a članove civilnog društva koji pokušavaju sačuvati status Grada kao zaštičene spomeničke cjeline naziva cinkarošima.
 • Organizirajući formalne i površne javne rasprave i formirajući povjerenstva bez nezavisnih stručnjaka i predstavnika civilnog sektora, isključuje javnost i struku iz procesa donošenja odluka.
 • Osim što vrijeđa i narušava tradiciju DPDS-a, iz osobnih razloga koristi HNS-ove političke veze kako bi u Saboru RH zakonom poništio legalan ugovor između Grada i DPDS-a, dajući prednost metodi pravnog nasilja nad civiliziranim dijalogom te, kao i u aferi Šipan, preskačući Gradsko vijeće, prekoračuje ovlasti .
 • Koristi gradski proračun u predizbornoj kampanji, plaćajući ogromne iznose iz proračuna za stihijski obavljene komunalne radove uoči izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika
 • Koristi gradski proračun da bi sanirao posljedice obavljenih komunalnih radova jer ne može naplatiti penale od izvođača (mikroasfalt) koji su ga upozoravali da tehnologija ne dopušta stihijska rješenja i ad hoc izmjene.
 • Koristi, kao liječnik Opće bolnice Dubrovnik, osobne podatke pacijenata kako bi ih pisanim putem i putem telefona pozvao da mu daju podršku na lokalnim izborima.

Gradonačelnik se mora s dužnim poštovanjem i pažnjom odnositi prema Gradu s obzirom na njegov status UNESCO-ve zaštićene spomeničke cjeline 

 • Izbjegava donošenje strateških dokumenata kojima bi se odredila strategija razvoja turizma, prihvata cruisera te donio plan upravljanja Starom gradskom jezgrom i  Gradom kao cjelinom. Time, zajedno s HNS-ovim Ministarstvom kulture, sramoti Grad pred zainteresiranom svjetskom javnošću i provocira dolazak UNESCO-vog monitoring tima čiji će nalaz biti mjerodavan za odluku treba li Dubrovnik ponovno (nakon stradanja u Domovinskom ratu) smjestiti na Listu ugrožene svjetske baštine
 • Ne pridržava se zakonske regulative RH-a, kada jedino i isključivo temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i zakupu javne površine dozvoljava zakupcima prenamjenu prostora za potrebe obavljanja ugostiteljske djelatnosti. Na taj se način prenamjene događaju stihijski, bez sagledavanja cjeline i ukupne vrijednosti povijesnog prostora.
 • Nasilnom logikom najprostije kapitalističke provenijencije, one iz razdoblja prvobitne akumulacije kapitala, urušava principe stoljetnog urbanog života, dajući prednost stihijskom i ad hoc upravljanju u kojem je jedino mjerilo kratkoročna proračunska dobit i dobit onih koji se u tom kaosu najbolje snađu ili dobiju pravodobnu informaciju
 •  Daje bezrezervnu podršku UPU-u platoa Srđ, iako isti nije smio dobiti odobrenje Ministarstva za zaštitu okoliša jer Studija utjecaja na okoliš koja je njegov sastavni dio razmatra isključivo utjecaj na okoliš u obuhvatu UPU-a, a ne i na cjelokupan prostor Grada Dubrovnika. Time je ne samo ugrozio status Grada, nego i zdravlje i kvalitetu života svih građana Dubrovnika.

Zbog svega navedenoga smatramo da Andro Vlahušić nije gradonačelnik kakvog Dubrovnik zaslužuje i treba.

KLGB Srđ je Grad

Priopćenje u PDF formatu (317 kB).

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.