Srđ je Grad

ZAR OPET REVELIN?

S obzirom na aktualizirano pitanje sklapanja novog Ugovora o zakupu poslovnog prostora Revelina, koje svoj epilog čeka po dovršetku istrage koju je USKOK pokrenuo u veljači 2015.: „zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti te poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti“, a koja se izravno tiče zlouporabe položaja i ovlasti gradonačelnika Andra Vlahušića, KLGB Srđ je Grad želi javno postaviti pitanja vezana uz sklapanje novog Ugovora o zakupu, o kojima će raspravljati i na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća.

Prema tada važećem Zakonu o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN125/11), koji je bio djelomično izmijenjen Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i koji je stupio na snagu 18. lipnja 2015. (NN 64/15), Zakupodavac je Zakupcu poslovnoga prostora koji u potpunosti izvršava obveze iz ugovora o zakupu, „najkasnije 60 dana prije isteka roka na koji je ugovor sklopljen, trebao ponuditi sklapanje novog ugovora o zakupu na određeno vrijeme – ne dulje od 5 godina“.
Ugovor o zakupu prostorija u Revelinu bio je sklopljen 4. kolovoza 2010. i to na zakonski rok od 5 godina koji je trebao početi “teći od dana početka obavljanja ugostiteljske djelatnosti zakupnika u zakupljenom prostoru…” (čl. 5), ali tako da se “Ugostiteljska djelatnost Zakupnika mora početi obavljati u zakupljenom prostoru najkasnije do 15. listopada, 2010 godine.” (čl. 5)

Kako je taj krajnji zakonski rok isteka Ugovora trebao biti 15. listopada 2015. postavljamo sljedeća pitanja:
1. Je li Grad Dubrovnik, odnosno gradonačelnik Vlahušić, uopće poslao pisanu ponudu tadašnjem Zakupcu u zakonskom roku, a to znači najkasnije do 15. kolovoza 2015.?
2. Ukoliko su je poslali, tko je prethodno određivao uvjete novog Ugovora?

Budući je tadašnji Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora pravno regulirao pitanje o rokovima u kojim zakupodavac mora dati pisanu ponudu, tako je isti Zakon regulirao i rokove u kojima je Zakupac morao dati svoj odgovor. Zakonom se predviđa i okolnost u kojoj Zakupac ne prihvati ponudu u roku od 30 dana. U tom slučaju zakupni odnos prestaje istekom roka na koji je ugovor sklopljen, a Zakupodavac nakon stupanja u posjed tog poslovnoga prostora raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnoga prostora u kojem početni iznos zakupnine ne može biti manji od iznosa zakupnine koji je ponuđen sadašnjem zakupniku, ako će u prostoru nastaviti s obavljanjem iste djelatnosti.

S obzirom na gore navedeno, naše je pitanje sljedeće:
1. Je li tadašnji zakupnik uopće primio pisanu ponudu Grada Dubrovnika i je li na nju odgovorio u zakonskom roku do najkasnije 15. rujna 2015.?

Ako to nije napravio, a rokovi Ugovora iz 2010. istekli su još 15. listopada 2015. tada se pravno gledajući otvara jedina mogućnost, a to je – raspisivanje javnog natječaja!
S obzirom na to da KLGB Srđ je Grad želi da se sve dvojbe oko ovih pitanja što prije riješe, vjerujemo da će sadržaji u Revelinu uskoro zaživjeti na opće zadovoljstvo svih građana Dubrovnika i u skladu sa Zakonom.
Stoga naglašavamo da ukoliko zakonska procedura iz Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora nije poštovana ili su probijeni zakonski rokovi, Gradonačelnikov je potpis na novi Ugovor o zakupu Revelina sve dublje zapadanje u očigledno bezakonje, na koje ćemo, u interesu građana Grada Dubrovnika, ali i u interesu budućeg zakupca Revelina, biti prisiljeni reagirati kaznenom prijavom.

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.