Srđ je Grad

Vjetroelektrana Ćućin na Pelješcu

Vezano uz dopis koji je proslijeđen od strane skupine mještana Trstenika KLGB Srđ je Grad, a kojim mještani izražavaju protivljenje prijedlogu lokacije i projektu izgradnje Vjetroelektrane Ćućin (do 34 MW) s 9 vjetroagregata na brdu Ćućin na Pelješcu, nakon detaljno pregledanog materijala, Srđ je Grad iskazuje ozbiljnu zabrinutost zbog nelegalnosti i štetnosti ovoga projekta.

Dopisom skupine mještana upozorava se na protuslovlje između prijedloga lokacije VE Ćućin i smjernica koje imaju usmjeravati takvo predlaganje, a koje je predlagatelj propisao sam sebi u skladu s važećim pravnim propisima RH i međunarodnom pravnom stečevinom.
Ovo se proturječje ogleda u:

– ozbiljnoj i utemeljenoj sumnji u protuzakonitost prijedloga lokacije s obzirom na Zakon o prostornom uređenju i gradnji (sada: Zakon o prostornom uređenju), Zakon o otocima i Uredbu o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora

– ozbiljnoj i utemeljenoj sumnji u protuzakonitost prijedloga lokacije VE Ćućin s obzirom na pravnu stečevinu Europske unije
– izrazito nepovoljnu utjecaju VE Ćućin na okoliš s obzirom na međunarodno vrednovane migracijske pravce ptica selica

– izrazito nepovoljnu utjecaju VE Ćućin na okoliš s obzirom na kulturnopovijesnu baštinu zaštićenog naselja Trstenik i arheološku lokaciju Ćućin-Grad

– izrazito nepovoljnu utjecaju VE Ćućin na okoliš s obzirom na agrokulturni krajolik vinograda Dingač

– izrazito nepovoljnu utjecaju VE Ćućin na okoliš s obzirom na krajobraz poteza Dingač Ćućin- Trstenik

Ono što KLGB Srđ je Grad naročito naglašava jest upravo to da su svi ovi nabrojeni negativni aspekti prijedloga lokacije VE Ćućin, tj. njezina utjecaja na okoliš, izneseni sukladno ocjenama i zaključcima službeno mjerodavne Strateške studije utjecaja na okoliš Plana korištenja obnovljivih izvora energije na području Dubrovačko-neretvanske županije (Zagreb, siječanj 2014.), koju je, temeljem odluke župana Nikole Dobroslavića i hrvatskih pravnih propisa, izradila službeno ovlaštena tvrtka Ires ekologija uz tehničku podršku Energetskog Instituta Hrvoje Požar u Zagrebu.
Posve jednoznačna zaključna ocjena te studije glasila je da se prijedlog lokacije VE Ćućin „ne predlaže” za uvrštenje u Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije.

Ipak, u svom već prokušanom stilu, investitori pokazuju neskriveno nastojanje da nastave s projektom, pa tako, kako svjedoče stanovnici, trasiraju pristupne ceste, unatoč očitom proturječju s važećim pravnim propisima, nedvosmisleno utvrđenom lošem planiranju lokacije od strane Ministarstva kulture, jasno utvrđenoj mogućnosti negativnog utjecaja od strane nadležne županijske službe, kao i jednoznačno negativnoj glavnoj ocjeni službeno mjerodavne Strateške studije, koju je sukladno odluci župana Dubrovačko-neretvanske županije izradila ovlaštena tvrtka.

Ovim se činom nastavlja provoditi nasilna praksa pod krinkom tzv. investicija, praksa koju smo imali prilike gledati na Srđu, a koja se opasno počela širiti duž naše Županije ali i šire, potvrđujući da se počelo opasno zaobilaziti lokalno stanovništvo i njihove potrebe prilagođavajući se maksimalno interesima tzv. investitora, a na štetu stanovništva.
I premda u ovom slučaju postoji jasan stav potkrijepljen Studijom da je ovaj projekt štetan, postoji i otvorena bojazan da je moguća sinergija visoke politike i investitora, nedavno potvrđena i od strane tzv Dubrovačkog dogovora, što je žalosna realnost koju moramo mijenjati!
Stoga KLGB Srđ je Grad daje punu podršku mještanima Trstenika i u svakom smislu nudi svoju pomoć.

KLGB Srđ je Grad

MOST nezavisnih lista zalaže se za obnovljive izvore energije među kojima su i vjetroelektrane, ali u slučaju VE Ćućin podržava protest KLGB Srđ je Grad.
Naime, na konferenciji za tisak održanoj uoči konstituiranja Županijske skupštine istaknuli smo da nikad nećemo podržati projekte koji bi donosili korist nekoj lokalnoj jedinici ili investitoru, ako bi istovremeno činili štetu bilo kojoj lokalnoj jedinici u Županiji ili susjedstvu.

Model ponašanja investitora u slučaju VE Ćućin i TE Ploče potpuno je jednak. Investitor TE Ploče posjeduje rezultate predstudije utjecaja na okoliš koji su katastrofalni za ljudsko zdravlje i okoliš. Prema rezultatima predstudije, koje investitor zbog takvih katastrofalnih rezultata javno ne objavljuje, područje utjecaja TE Ploče širi se na daleko veće područje od Grada Ploča, na veći dio Dubrovačko-neretvanske županije te na dio susjedne Splitsko-dalmatinske županije. Unatoč takvim rezultatima predstudije utjecaja na okoliš, investitor nastavlja s inicijativom za izgradnjom TE. Trenutno se uvjerava građane Ploča u ogromnu financijsku korist projekta za grad Ploče i građane Ploča.

Upozoravamo, želja za financijskom koristi, bilo investitora, bilo neke lokalne zajednice, nikako ne može poništiti rezultate predstudija, studija i strateških studija utjecaja na okoliš. U slučaju VE Ćućin i TE Ploče jedini ispravan model ponašanja investitora, lokalne uprave i zajednice bilo bi obustavljanje i trajno napuštanje projekta s obzirom na rezultate studija utjecaja na okoliš.

MOST, ponavljamo, podržava protest stanovnika Pelješca te ih istovremeno poziva da podrže prosvjede stanovništva doline Neretve protiv gradnje TE Ploče. Pozivamo i sve ostale stanovnike Dubrovačko-neretvanske županije da se odupru ovakvim investicijama „na guranje“ (guraj bez obzira na zakone, procedure i studije, jednom bi moglo proći). Također, pozivamo i nadležne lokalne vlasti, županijske, gradske i općinske, da jasno i nedvosmisleno odbace i spriječe svaku inicijativu koja bi pokušavala gurati projekte, koji su prema studijama i predstudijama utjecaja, potvrđeno, štetne za okoliš kao što je slučaj s VE Ćućin i TE Ploče.

Most nezavisnih lista

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.