Srđ je Grad

Usuglašavanje amandmana na prijedlog Proračuna 2016.

Shodno našem zalaganju da se ključne odluke i dokumenti koji određuju smjernice za funkcioniranje lokalne uprave moraju donositi u atmosferi dijaloga i suradnje, a ne preglasavanjem suprotstavljenih političkih opcija, svoj zainteresiranoj javnosti predstavljamo popis mjera za koje smo se zalagali u prijedlogu Proračuna za 2016. godinu.  Neke su od navedenih mjera već postale dijelom Prijedloga proračuna ili će u Proračun biti uvrštene kao amandmani. O svim projektima predviđenim ovim mjerama i planiranim iznosima uvrštenim u Prijedlog proračuna, dobili smo suglasnost pročelnika upravnih odjela, a i prikazali smo ih svim gradskim vijećnicima i Gradonačelniku. Ovakav pristup očekujemo i od svih drugih predlagatelja amandmana, kako bi rasprava o usvajanju Proračuna za 2016. bila sadržajnija, a Proračun se temeljem toga mogao usvojiti konsenzusom svih sudionika u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

Naše inzistiranje na odgodi rasprave o Prijedlogu proračuna za 2016. na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća bilo je inicirano s jedne strane nedostatkom proračunskih pozicija na kojima će se planirati sredstva za projekte za koje se zalažemo, a s druge strane nedostatkom upravo ovakvog dijaloga koji bi sve gradske vijećnike i javnost upoznao sa sadržajima amandmana za koji se zalažu pojedini klubovi vijećnika.

Prvi rebalans proračuna planira se koncem veljače 2016. godine, nakon utvrđivanja konačnog rezultata poslovanja Grada u 2015. godini. Stoga smo danas usuglašenim amandmanima inzistirali na otvaranju proračunskih pozicija na kojima će se pratiti realizacija predloženih projekata, dok se sami planirani iznosi mogu modificirati na prvom predviđenom rebalansu.

Svi prijedlozi amandmana ili već prihvaćenih izmjena sažeti su u sljedećoj tablici, a detaljnija obrazloženja i pune planirane rashode za sve navedene projekte pogledajte ovdje.

Proracun2016AmandmaniSazetak

Ovom  prigodom još jednom zahvaljujemo pročelnicima upravnih odjela i njihovim suradnicima na profesionalnom pristupu i vremenu koje su u protekla dva tjedna odvojili za razgovore i usuglašavanje projekata za koje smo se zalagali. Ovakav pristup očekujemo i od svih drugih predlagatelja amandmana, kako bi rasprava o usvajanju Proračuna za 2016, bila sadržajnija, a Proračun se temeljem toga mogao usvojiti konsenzusom svih sudionika u Gradskom vijeću Grada Dubrovnika.

 

KLGB SRĐ JE GRAD

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.