Srđ je Grad

Upravljanje gradskim nekretninama i javnim prostorom


Posljednjih smo godina svjedoci potpune omamljenosti vrijednošću dubrovačkih objekata i javnih prostora, pa se umjesto o sadržajima govori o komercijalnoj vrijednosti spomeničke baštine. Stoga u ovom djelu programa želimo govoriti o vrijednosti sadržaja koji se mogu u njima kreirati i ponuditi građanima. Jer samo zadovoljni građani čine sretan Grad, a onda će se ta energija preliti i na naše goste te stvoriti komercijalnu vrijednost. U suprotnome, građani su prinuđeni napuštati svoje prostore i biti izbjeglice pred komeracijalnim sadržajima.

KVALITETNO UPRAVLJANJE GRADSKIM NEKRETNINAMA I JAVNIM PROSTORIMA PODRAZUMIJEVA NJIHOVO STAVLJANJE U NAJBOLJU FUNKCIJU, PRVENSTVENO U KORIST GRAĐANA I S JAVNOM NAMJENOM.

Plan upravljanja koji predlažemo nudi nove namjene postojećih prostora koji su u gradskom vlasništvu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uspostavljanje partnerskog odnosa s institucijama koja imaju vlasništvo nad nekretninama koje bi trebale dobiti javnu funkciju.

 1. NAMJENE, PRIJEDLOZI:

 • Ljetnikovce Lazarević ispod Nove Mokošice te Skočibuha na Boninovu želimo namijeniti za neovisne kulturne centre koji će funkcionirati po modelu hibridnih ustanova sa zajedničkim upravljanjem Grada i udruga koje ih koriste. Za to je potrebno osigurati sredstva za investicije kroz natječaje EU, Ministarstva kulture, donacije i sredstva iz Proračuna Grada Dubrovnika te osigurati zamjenski prostor za depo iznimno vrijednog fonda Znanstvene knjižnice Dubrovnik.

 • Ljetnikovac Skočibuha mogao bi biti i okosnica budućeg multifunkcionalnog kulturnog centra Boninovo, ukoliko bi Grad otkupio susjedne čestice zemlje koje su u privatnom vlasništvu i realizirao veliki infrastrukturni projekt u kulturi koji bi zadovoljio i potrebe kongresne i koncertne dvorane, glazbeno-scenskih izvedbi, kulturnih događanja, a sve u jednom središnje pozicioniranom lokalitetu u odnosu na prometnice, povijesnu jezgru i poslovni centar te područja Montovjerne, Konala i Gruža.
 1. PRENAMJENE, PRIJEDLOZI:

 • Zgrada na adresi Ilije Sarake 7, koju je Dubrovačka biskupija ustupila na dugotrajno korištenje Gradu Dubrovniku u svrhu smještaja osnovne škole, pokazala se da ne zadovoljava Pedagoške standarde za prvu namjeru – smještanja starije smjene. Ako bi se za njih našao prihvatljiv alternativan prostor, vjerujemo da bi kvalitetnim prijedlogom i u dijalogu s Dubrovačkom biskupijom i dalje mogli dogovoriti ugovor o dugogodišnjem korištenju i javnu namjenu tog prostora, ali za smještaj dubrovačkih udruga koje rade s djecom i mladima, a sada nemaju adekvatne prostore. To bi također doprinijelo oživljavanju Grada.

 • Problem već više godina zatvorenih poslovnih prostora, kakvih je, primjera radi, samo na Pilama bar 5.000 metara četvornih i od kojih zajednica nema nikakve koristi, mogao bi se riješiti po modelu nekih njemačkih gradova uvođenjem višestruko skuplje komunalne naknade. Cilj je ovakve odredbe sprječavanje špekulacija i aktiviranje zapuštenih prostora u svrhu javne namjene. Njemačka iskustva govore kako vlasnici prostora koji su van funkcije, kako bi spriječili plaćanje visokih naknada te prostore daju „na čuvanje“ udrugama i pojedincima (prostori za vježbu bendova, ateljeji umjetnika…), čime se zadovoljava javna funkcija.
 1. NAJMOVI, PRIJEDLOZI:

 • Suočen s problemom iseljavanja stanovništva, Grad Dubrovnik treba koristiti pravo prvokupa nekretnina unutar stare gradske jezgre. U tu se svrhu treba osnovati zajednički fond (Grad, DPDS, zaklada Blaga djela, crkva…) sa zadaćom da otkupljuje nekretnine koje se stavljaju na tržište u najam po u tu svrhu posebno donesenom Pravilniku o najmu nekretnina u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Po zakonu, kada prodajete nekretninu unutar povijesne jezgre, prvo je morate ponuditi Gradu, Županiji i Ministarstvu kulture i tek kad dobijete odbijenicu, nekretninu možete prodati, ali ne po manjoj cijeni od one koju ste ponudili Gradu. Da je ovo sustavno rađeno proteklih 20 godina (godišnji otkup npr. 5 kuća) Grad bi u svojem vlasništvu danas imao 100 kuća. Ako svaka kuća ima u prosjeku 4 stana, danas bi unutar stare gradske jezgre imali 400 obitelji više!

 • Grad bi Dubrovnik zajedno s ostalim vlasnicima fonda kuće obnovio (nositelj obnove Zavod za obnovu Dubrovnika), poslovne prostore u prizemlju dao u najam, a stanove davao u najam onoj populaciji koja je u tom trenutku Gradu potrebna (posebna odredba Pravilnika). Naravno stanovi se ne bi smjeli prodavati niti komercijalno koristiti, već bi morali služiti isključivo za stanovanje.

 • Za postojeće nekretnine u vlasništvu Grada treba napraviti reviziju ugovora o najmu, a objekte za stanovanje uvrstiti u portfelj novoosnovanog Fonda i korisnicima koji u njima stanuju ih ponuditi po povlaštenim cijenama najma.

 • Tradicijskim obrtima u vlasništvu građana i deficitarnim uslugama, u skladu sa odlukom koju bi, nakon dijaloga s građanima, strukom i korisnicima donijelo Gradsko vijeće, također treba ponuditi povlaštene cijene najma.


Osnovna je namjera ovog programa upravljati gradskim nekretninama i planirati njihovu namjenu, prvenstveno za građane i zadovoljavanje njihovih potreba, a ne isključivo za turiste i komercijalnu namjenu. Grad treba sagledati kao živi grad koji treba zadovoljiti potrebe svojih stanovnika.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.