Srđ je Grad

Tražimo kvalitetnu uslugu parkiranja na javnim parkiralištima i razrješenje direktora sanitata.

Vezano uz 17. točku dnevnog reda današnje 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2021. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o. iznosimo sljedeći stav:

Prema spoznajama kojima raspolažemo i temeljem konzultacija s Udrugom korisnika parkirališnih usluga, zaključujemo da društvo Sanitat Dubrovnik nastavlja s ovršnim postupcima na temelju nezakonite Odluke o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku iz 2009. godine, ukinutepresudomVisokog upravnog suda od 30. svibnja 2014. Umjesto da kao osnivač naloži društvu Sanitat Dubrovnik da prestane s tom nezakonitom praksom, Grad Dubrovnik svake godine iznova sklapa ugovor o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju parkirališta s društvom Sanitat Dubrovnik. Time Grad Dubrovnik legitimira situaciju u kojoj društvo, kojemu je osnivač, maltretira građane arbitrarnim korištenjem instituta ovrhe, umjesto da im pruža kvalitetnu javnu uslugu.

Kada SJG bude na vlasti, na javnom ćemo natječaju odabrati direktora društva Sanitat Dubrovnik koji će prekinuti praksu pokretanja neutemeljenih ovršnih postupaka i stvoriti preduvjete da društvo Sanitat Dubrovnik preuzimanjem obaveza iz Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta osigurakvalitetnu uslugu parkiranja na javnim parkirališnim površinama.

Apel Hrvatske udruge korisnika parkirališmih usluga

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.