Srđ je Grad

Statut ispod radara

Na sjednici dubrovačkoga Gradskog vijeća održanoj prije nekoliko dana usvojen je i novi statut Grada.

Statut jedinici lokalne samouprave dođe nekako kao državi ustav pa bi taj događaj bio povod za neko slavljenje ili bar neki ozbiljan javni spomen. No, to je u našoj lokalnoj javnosti prošlo ispod radara. I ne posve bez razloga: radilo se o onome što se često naziva „kozmetičkim izmjenama“. Statut grada trebalo je uskladiti sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi usvojenim u prosincu prošle godine, a Gradsko je vijeće odluku o pokretanju postupka usklađenja donijelo na svojoj sjednici krajem siječnja. 

Nažalost, usprkos našem višegodišnjem angažmanu na uspostavi dijaloga oko tako važnih pitanja i poticanju da se važne odluke kao što je statut donose konsenzusom, pred vijećnike je stigao gotov prijedlog novoga statuta. Istina, njegov je tekst bio usklađen s novim odredbama spomenutoga zakona koji regulira lokalnu samoupravu, ali se u njemu nalazio i niz propusta i nedoročenosti, a bome i „šlampavosti“. Ako bismo dio tih „šlampavosti” i mogli opisati kao sitnice i zatipke (tipfelere), dio njih sigurno je predstavljao značajne propuste u preciziranju formulacija koje bi prilikom primjene statuta u praksi lako izazvale probleme.

Iako bi pravi put bio zatražiti skidanje te točke dnevnoga reda i njegovo novo čitanje i usuglašavanje, nismo željeli dovesti Grad u zakašnjenje (rok za usklađenje sa zakonom bio je 60 dana), posebno u situaciji kada nije sigurno koliko će se ovaj saziv GV-a još puta sastati do lokalnih izbora. Stoga smo kao neku opciju „kontrole štete” napisali amandman na predloženi tekst novoga statuta i predali ga u propisanome roku.

Naš je vijećnik temeljem predanoga amandmana bio pozvan na sjednicu Odbora za statut i poslovnik (i koji se, po starom lošem običaju, sastao pola sata prije početka sjednice) na kojemu je detaljno obrazložio sadržaj amandmana. Od 15 točaka iz amandmana na sjednici odbora odmah je usvojeno njih 14, uz dogovor da se amandman povuče prilikom raspravljanja o toj točki na sjednici. Takvim je dogovorom tekst novoga Statuta grada postao kvalitetniji s nomotehničke, ali i sadržajne strane. Nije puno, ali čovjeka veseli. 

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.