Srđ je Grad

Promet u kontaktnoj zoni Grada

U zadnjih mjesec dana u nekoliko smo navrata pročelniku UO za promet i Gradonačeniku upućivali molbe za sastanak na kojem bi raspravili probleme vezane za promet u neposrednoj kontakt zoni povijesne jezgre kao i prijedloge kratkoročnih (vatrogasnih) mjera koje predlažu građani koji te probleme najizravnije osjećaju.

Gradonačelnik je u petak 25. svibnja potvrdio mogućnost organizacije takvog sastanka u tjednu od 28. svibnja. Dosad sakupljene probleme  i prijedloge rješenja naći ćete u nastavku teksta.

Pozivamo sve građane da ovdje navedene probeme i prijedloge nadopune svojim idejama i prijedlozima koje ćemo iznijet Gradonačelniku, pročelniku i ostalim sudionicima najavljenog sastanka.

Pišite nam na info@srdjegrad.hr ili na m.me/DajmoRuke 


Dubrovnik 23.5.2018

Slijedom učestalih problema u području prometa u mirovanju i prometa u kretanju u području neposredno uz povijesnu jezgru, donosimo popis najčešćih problema kako ih vide građani te prijedloge kratkoročnih rješenja. Svi navedeni problemi su nekoliko puta prijavljivani od strane građana gradskim institucijama raznim kanalima, od kontakata prema UO za promet, UO za komunalnu djelatnost, sustava Dubrovačko oko, prijavama MUPu.

Dole su navedeni prijedlozi rješenja, koje predlažu sami građani koji problem osjećaju, su kratkoročne vatrogasne mjere. Konkretna dugoročno održiva rješenja zahtijevaju izradu novih i aktiviranje zaključaka već izrađenih stručnih studija te usklađivanje s ciljevima koje postavi gradska uprava. U tom smislu, u traženju cjelovitog rješenja, apeliramo na potrebu objave rezultata dosad izrađenih stručnih studija u području prometa i otvaranje šire javne rasprave na ove teme.

Rbr Lokacija / Problem Prijedlog kratkoročnog rješenja
1 Kontakt zona oko Grada Dvadesetak rezerviranih povlaštenih parkirnih mjesta za zaposlenike grada Dubrovnika, Županije, gradskih i državnih institucija, te mjesta iznajmljena tvrtkama.  Detalji na https://goo.gl/Ae69ny
 • parkirna mjesta u kontakt zoni vratiti građanima na korištenje
 • u kontakt zoni nema dovoljno parking mjesta koja bi se mogla davati u najam ili na korištenje zaposlenicima gradske uprave ili drugih gradskih i državnih institucija
 • izuzetak mogu biti jedno mjesta za gradonačelnika i župana
 • smatramo kako zaposlenici gradske uprave trebaju imati jednaki tretman kao i svaki drugi zaposlenik koji radi u kontakt zoni povijesne jezgre ili kao svaki drugi stanovnik
 • ovom gestom gradska uprava pokazat će kako problem počinje rješavati svojim primjerom
2 Parkiralište Tenis / TaborU parkiralištu su redovito parkirana taksi vozila. Promet kroz parkiralište je otežan, sigurnost sudionika u prometu je ugrožena.U taboru su često parkirana kombi vozila koja iskrcavaju goste i time krše odluku o zaustavljanju autobusa jer ne koriste za to predviđene lokacije.Neprikladna slika grada, dojam kaosa i nereda. Taksi vozila imaju rezervirana parking mejsta u neposrednoj kontakt zoni (Pile, Minčeta, Ulica iza Grada, Ploče, Žičara), te se ta mjesta trebaju koristiti, a parkiralište treba osigurati mjesto za građane i  ostale sudionike u prometu.

https://goo.gl/Ae69ny

 • promjenom odluke o režimu korištenja javnih gradskih parkirališta spriječiti parkiranje taksi vozila i vozila pravnih osoba kojima je u naravi poslovanja prijevoz putnika na površinama predviđenim za javni parking
 • postaviti rampe na ulazu u parkiralište koje se otvaraju karticama koje posjeduju svi korisnici mjesečnih pretplatnih karata
 • vrijeme zadržavanja sustavom kontrole ulaska i izlaska ograničiti na 3 minute bez naplate
 • promjenom smjera prometovanja kroz parkiralište tenis/tabor (ulaz kod Revelina, izlaz u smjeru Minčete) smanjilo bi se korištenje parkirališta za stalno kruženje
 • Ako taksi vozila nisu parkirana na njima predviđenim mjestima, ta mjesta treba ukinuti i vratiti građanima
3 Ulica iza GradaRedovito parkirana taksi vozila ugrožavaju sigurnost prometa, onemogućavaju čekanje na red za ulaz u parkiralište Žičara, zauzimaju autobusnu stanicu..https://goo.gl/Ae69ny
 • češće kontrole od strane prometnog redarstva
 • prometni redar u pratnji prometnog policajca
4 Promet Zagrebačka, Petra Krešimira, Ulica iza GradaTijekom dana, posebno u ljetnim mjesecima, gužve su povećane zbog većeg broja turista koji do grada dolaze automobilom. Autobusi i iskrcavanje na Pilama usporavaju promet.
 • zona posebnog prometnog režima
 • sva vozila nerezidenata i autobuse bez najave termina dolaska preusmjeravati na predivđeno pakiralište na kojemu se u cijeni dnevne karte dobije određeni broj dnevnih autobusnih karata javnog gradskog prijevoza
 • u dogovoru s vlasnicima prostora urediti jedno parkiralište za takvu namjenu (prostor luke, bivša remiza)
 • navedenim ulicama prometuju samo vozila rezidenata, servisna vozila, autobusi s unaprijed definiranim vremenima dolazaka.
 • na ulazu u zonu posebnog prometnog režima postaviti sustav kamera s mogućnošću raspoznavanja registarskih oznaka
  • isprva koristiti za analizu i  mjerenje,
  • u slučaju ograničenja prometa na određene kategorije korisnika, izdavati kazne za prekršaje
 • zonu prijaviti za pilotiranje u okviru SMILE- FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region (partner DURA)
5 Protok prometa Petra Krešimira, Frana Supila s osobitim naglaskom na lokaciju Žičare, Turističke škole, poviše Banja te pretovarne zone Ploče – Gimnazija Dubrovnik–          lokacija Žičara: opetovano zaustavljanje i blokada prometa ulicom Petra Krešimira uslijed nepropisnog, ilegalnog ili predugog zaustavljanja turističkih autobusa, autobusa za aerodrom uz već postojeće legalno zaustavljanje na stanici Libertasovih autobusa za gradske i izvangradske linije-          lokacija Turistička škola: ilegalno zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa (lokalnih i stranih tablica), posljedični prometni čepovi i izuzetna ugroza pješaka (osobito školske djece) koji su primorani hodati po prometnoj cesti zbog blokiranog, ionako malog pješačkog prostora.-          Lokacija poviše Banja: opskrbni i transportni kombiji parkiraju se preko pješačkog pločnika, što posljedično znači da i na ovom mjestu pješaci moraju hodati po cesti, uz Libertasove autobuse koji ne mogu proći od kombija stoga čekaju i dodatno time usporavaju autobus-          Lokacija pretovarna zona Ploče: unatoč propisanim satima dostave, dostavna vozila su u svakom trenutku parkirana posvuda, ispred škole, na autobusnoj stanici što posljedično znači da građani čekaju autobus i ukrcavaju se u autobus nasred ceste, taksisti parkirani i izvan svojih propisanih mjesta, po pješačkom prijelazu na ulazu u Lazarete itd. Podsjećamo da se i tu nalazi osnovna i srednja škola.
 • Dok se ne razmisli o drugačijim načinima uspostave prometa i parkirnih mjesta na ovim lokacijama, kao i cjelokupno rješavanje pitanja pretovarne zone, građani gradskog kotara Ploče mole češću, strožu i učinkovitiju kontrolu i regulaciju prometa područja gradskog kotara Ploče, osobito na navedenim lokacijama, a sve u svrhu bolje protočnosti prometa.
 • dva zaustavna mjesta koja se sad nalaze na kraju ulice Frana Supila i početku ulice Iza Grada oduzeta su građanima za redovno parkiranje. Predlažemo iste izmjestiti na produžetak autobusne stanice ili na stranu ceste gdje se nalaze taksi vozila, a navedena zaustavna mjesta vratiti među mjesta za redovno parkiranje građana.
6 Parking Gradac, Sveučilište (Stara bolnica)
 • Parking GradacPovlaštene karte samo za taj parking dati stanovnicima područja od Sveučilišta (stare bolnice) do PilaSveučilište (stara bolnica)
 • Povlaštene karte za prometovanje dati samo zaposlenicima Sveučilišta koji rade na toj lokaciji
 • Svima gore navedenima omogućiti prometovanje u smjeru od Doma zdravlja preko Boninova do neke od tih lokacija
  • Korist od predloženog rješenja:
  • Izbjegava se nepotrebno kruženje i prometovanje “Zagrebačkom-Iza grada

Kako bi raspravili navedene probleme i pronašli rješenja izvediva u kratkom roku, pa makar i privremena, molim Vas termin za sastanak po mogućnosti sa svim dionicima uključenim u navedenu problematiku.

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.