Srđ je Grad

Promet u kontakt zoni Grada: Buža i Gradac bi trebali prodisati

Vezano za naš zahtjev za organizaciju sastanka na kojem bi raspravili aktualne probleme vezano za promet u neposrednoj kontakt zoni povijesne jezgre, 1. lipnja smo se u uredu Gradonačelnika sastali s predstavnicima gradskih stručnih službi. Sastanku su uz Gradonačelnika i zamjenicu Tokić prisustvovali pročelnik  UO za promet Đuro Šutalo i stručni suradnik Ivo Cvjetković, gradski vijećnici Marko Potrebica, Ljubo Nikolić i Maro Kristić te predsjednici kotarskih vijeća kotareva Grad i Ploče, Marin Krstulović i Srđan Obad. Predsjednica kotara Pile Kono, Katarina Doršner je bila odsutna zbog ranije planiranih obaveza.

Analiziran je popis najčešćih problema kako ih vide građani te izneseni prijedlozi kratkoročnih rješenja. O svim problemima i prijedlozima očitovali su se Gradonačelnik i suradnici, te je dogovoreno da će se neke predložene mjere pisano obrazložiti te nastaviti razgovore oko provedbe predloženih rješenja u petak 15.6. Sažetak stavova gradske uprave po predloženim kratkoročnim mjerama nalazi se u tablici u nastavku.

Rbr Lokacija / Problem Prijedlog kratkoročnog rješenja Zaključak na sastanku 1.6.
1 Kontakt zona oko Grada

 

Dvadesetak rezerviranih povlaštenih parkirnih mjesta za zaposlenike grada Dubrovnika, Županije, gradskih i državnih institucija, te mjesta iznajmljena tvrtkama.  Detalji na https://goo.gl/Ae69ny

●        parkirna mjesta u kontakt zoni vratiti građanima na korištenje

●        u kontakt zoni nema dovoljno parking mjesta koja bi se mogla davati u najam ili na korištenje zaposlenicima gradske uprave ili drugih gradskih i državnih institucija

●        izuzetak mogu biti jedno mjesta za gradonačelnika i župana

●        smatramo kako zaposlenici gradske uprave trebaju imati jednaki tretman kao i svaki drugi zaposlenik koji radi u kontakt zoni povijesne jezgre ili kao svaki drugi stanovnik

●        ovom gestom gradska uprava pokazat će kako problem počinje rješavati svojim primjerom

●        zahtjevi za nova rezervirana parkirna mjesta se neće odobravati bez obzira na visoke prihode jer mjesta jednostavno nema

●        ugovori za postojeća rezervirana parkirna mjesta se neće produljivati po isteku

●        zaposlenici Grada Dubrovnika neće koristiti rezervirana parking mjesta (ulica F. Bulića, prostor preko puta “vatrogasaca”)

●        Gradonačelnik će svoje rezervirano parking mjesto uz još 2 smjestiti u Hotel Imperial Hilton (prema pravu iz Ugovora iz doba rekonstrukcije hotela)

2 Parkiralište Tenis / Tabor

U parkiralištu su redovito parkirana taksi vozila. Promet kroz parkiralište je otežan, sigurnost sudionika u prometu je ugrožena.

U taboru su često parkirana kombi vozila koja iskrcavaju goste i time krše odluku o zaustavljanju autobusa jer ne koriste za to predviđene lokacije.

Neprikladna slika grada, dojam kaosa i nereda. Taksi vozila imaju rezervirana parking mjesta u neposrednoj kontakt zoni (Pile, Minčeta, Ulica iza Grada, Ploče, Žičara), te se ta mjesta trebaju koristiti, a parkiralište treba osigurati mjesto za građane i  ostale sudionike u prometu.

https://goo.gl/Ae69ny

●        promjenom odluke o režimu korištenja javnih gradskih parkirališta spriječiti parkiranje taksi vozila i vozila pravnih osoba kojima je u naravi poslovanja prijevoz putnika na površinama predviđenim za javni parking

●        postaviti rampe na ulazu u parkiralište koje se otvaraju karticama koje posjeduju svi korisnici mjesečnih pretplatnih karata

●        vrijeme zadržavanja sustavom kontrole ulaska i izlaska ograničiti na 3 minute bez naplate

●        promjenom smjera prometovanja kroz parkiralište tenis/tabor (ulaz kod Revelina, izlaz u smjeru Minčete) smanjilo bi se korištenje parkirališta za stalno kruženje

●        Ako taksi vozila nisu parkirana na njima predviđenim mjestima, ta mjesta treba ukinuti i vratiti građanima

●        prijedlog je ocijenjen dobrim.

●        UO za promet će predložiti način kako promijeniti odluku o kontroli i naplati parkiranja, kako bi onemogućili sadašnju zloupotrebu parkirnih karata od strane taksista i vozila koja iskrcavaju goste na parkiralištima Tenis/Tabor

●        UO za promet će razraditi prijedlog promjene smjera prometa kroz parkiralište Tenis/Tabor

●        UO za promet će razraditi prijedlog smještaja taksi vozila na čekanju na područje ceste prema Orsuli iznad hotel Belvedere. Na putu Frana Supila postavit će se ležeći policajci, te se tako smanjila eventualna prebrza vožnja tom cestom (na cesti su česti pješaci)

●        UO za promet će ocrtati parkirna mjesta za taksiste na parkiralištu ispod Minčete (gdje se i sada nalaze taksi vozila) i na taj način urediti parkiranje i na tom području

3 Ulica iza Grada

Redovito parkirana taksi vozila ugrožavaju sigurnost prometa, onemogućavaju čekanje na red za ulaz u parkiralište Žičara, zauzimaju autobusnu stanicu..

https://goo.gl/Ae69ny

●        češće kontrole od strane prometnog redarstva

●        prometni redar u pratnji prometnog policajca

●        prometni redari nemaju iste ovlasti kao i prometni policajci

●        jedino uredno stanje se događa kad su na cesti prometni policajci.

●        trenutno zbog nedostatka broja policajaca nema načina kako ovo konkretno riješiti

4 Promet Zagrebačka, Petra Krešimira, Ulica iza Grada

Tijekom dana, posebno u ljetnim mjesecima, gužve su povećane zbog većeg broja turista koji do grada dolaze automobilom. Autobusi i iskrcavanje na Pilama usporavaju promet.

●        zona posebnog prometnog režima

●        sva vozila nerezidenata i autobuse bez najave termina dolaska preusmjeravati na predviđeno parkiralište na kojemu se u cijeni dnevne karte dobije određeni broj dnevnih autobusnih karata javnog gradskog prijevoza

●        u dogovoru s vlasnicima prostora urediti jedno parkiralište za takvu namjenu (prostor luke, bivša remiza)

●        navedenim ulicama prometuju samo vozila rezidenata, servisna vozila, autobusi s unaprijed definiranim vremenima dolazaka.

●        na ulazu u zonu posebnog prometnog režima postaviti sustav kamera s mogućnošću raspoznavanja registarskih oznaka

○        isprva koristiti za analizu i  mjerenje,

○        u slučaju ograničenja prometa na određene kategorije korisnika, izdavati kazne za prekršaje

●        zonu prijaviti za pilotiranje u okviru SMILE- FirSt and last Mile Inter-modal mobiLity in congested urban arEas of Adrion Region (partner DURA)

●        UO za promet će pripremiti dva scenarija za ovo rješenje (gdje zonom posebnog prometnog režima prometuju svi stanovnici grada i drugi scenarij gdje tom zonom prometuju samo rezidenti)

●        u oba slučaja javni gradski prijevoz, servisna vozila prometuju zonom

●        mogući početak primjene je 2019 godina

5 Protok prometa Petra Krešimira, Frana Supila s osobitim naglaskom na lokaciju Žičare, Turističke škole, poviše Banja te pretovarne zone Ploče – Gimnazija Dubrovnik

–          lokacija Žičara: opetovano zaustavljanje i blokada prometa ulicom Petra Krešimira uslijed nepropisnog, ilegalnog ili predugog zaustavljanja turističkih autobusa, autobusa za aerodrom uz već postojeće legalno zaustavljanje na stanici Libertasovih autobusa za gradske i izvangradske linije

–          lokacija Turistička škola: ilegalno zaustavljanje i parkiranje turističkih autobusa (lokalnih i stranih tablica), posljedični prometni čepovi i izuzetna ugroza pješaka (osobito školske djece) koji su primorani hodati po prometnoj cesti zbog blokiranog, ionako malog pješačkog prostora.

–          Lokacija poviše Banja: opskrbni i transportni kombiji parkiraju se preko pješačkog pločnika, što posljedično znači da i na ovom mjestu pješaci moraju hodati po cesti, uz Libertasove autobuse koji ne mogu proći od kombija stoga čekaju i dodatno time usporavaju autobus

–          Lokacija pretovarna zona Ploče: unatoč propisanim satima dostave, dostavna vozila su u svakom trenutku parkirana posvuda, ispred škole, na autobusnoj stanici što posljedično znači da građani čekaju autobus i ukrcavaju se u autobus nasred ceste, taksisti parkirani i izvan svojih propisanih mjesta, po pješačkom prijelazu na ulazu u Lazarete itd. Podsjećamo da se i tu nalazi osnovna i srednja škola.

●        Dok se ne razmisli o drugačijim načinima uspostave prometa i parkirnih mjesta na ovim lokacijama, kao i cjelokupno rješavanje pitanja pretovarne zone, građani gradskog kotara Ploče mole češću, strožu i učinkovitiju kontrolu i regulaciju prometa područja gradskog kotara Ploče, osobito na navedenim lokacijama, a sve u svrhu bolje protočnosti prometa.

●        dva zaustavna mjesta koja se sad nalaze na kraju ulice Frana Supila i početku ulice Iza Grada oduzeta su građanima za redovno parkiranje. Predlažemo iste izmjestiti na produžetak autobusne stanice ili na stranu ceste gdje se nalaze taksi vozila, a navedena zaustavna mjesta vratiti među mjesta za redovno parkiranje građana.

●        UO za promet će pripremiti izmjene za vraćanja dva parking mjesta za zaustavljanje do 10 minuta na prostor ispred bivšeg kafića Laura

●        na taj će se način dva mjesta osloboditi za građane

6 Parking Gradac, Sveučilište (Stara bolnica) Parking Gradac

Povlaštene karte samo za taj parking dati stanovnicima područja od Sveučilišta (stare bolnice) do Pila

Sveučilište (stara bolnica)

Povlaštene karte za prometovanje dati samo zaposlenicima Sveučilišta koji rade na toj lokaciji

Svima gore navedenima omogućiti prometovanje u smjeru od Doma zdravlja preko Boninova do neke od tih lokacija

 

Korist od predloženog rješenja:

Izbjegava se nepotrebno kruženje i prometovanje “Zagrebačkom-Iza grada”

●      prijedlog je ocijenjen kao dobar

●      UO za promet će pripremiti razradu prijedloga

●      u ulici Frana Bulića će se postaviti semafor koji će signalizirati promet ulicom samo u jednom smjeru i tak o spriječiti zakrčenja koja tamo nastaju

7 Uređenje pločnika u ulici Frana Supila Promet pješaka niz ulicu Frana Supila je neprimjeren pješacima. Nedostaje pločnik. ●      Postoji plan uređenja pločnika na sjevernoj strani ulice (od skalina turističke škole prema autobusnoj stanici)

●      Plan uređenja pločnika na južnoj strani će se tek izraditi, a podrazumjevat će suženje kolnika zbog sada neprimjerene širine pločnika

Uz navedeno gradonačelnik je prisutne informirao o mogućim lokacijama za izgradnju garaža kojima bi se u projektima javno privatnog partnerstva rješavao promet u mirovanju (prostor Zaklade Mihanović, prostor iza OTP banke, ulica Bruna Bušića, Zlatni potok). U realizaciji ovakvih projekata Grad Dubrovnik će građanima zainteresiranim za izgradnju garažnih prostora ustupiti zemljište i osloboditi ih od komunalnog doprinosa. Trošak gradnje je na zainteresiranim građanima. U tom smislu predstavnici kotara Ploče su u  Zlatnom potoku već su napravili anketu međi svim građanima koja pokazuje nedvosmisleni interes za ovakav projekt na području Zlatnog potoka.

Još jednom napominjemo kako su navedeni prijedlozi rješenja, koje predlažu sami građani koji problem osjećaju, zapravo kratkoročne vatrogasne mjere. Konkretna dugoročno održiva rješenja zahtijevaju izradu novih i aktiviranje zaključaka već izrađenih stručnih studija te usklađivanje s ciljevima koje postavi gradska uprava. U tom smislu, u traženju cjelovitog rješenja, ukazano je na potrebu objave rezultata dosad izrađenih stručnih studija u području prometa i otvaranje javne rasprave o svim prijedlozima privremenih i dugotrajnih prometnih rješenja.

Sastanak i model rada u kojem su predstavljene konkretne mjere koje predlažu građani je ocijenjen dobrim i potrebnim uz jasan stav kako odgovornost za pripremu i provedbu svih mjera bilo ovdje navedenih kratkoročnih ili pravih dugoročno održivih projekata kao i dosada moraju preuzeti stručne službe grada.

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.