Srđ je Grad

Respect the city je zaboravio na građane

Na konferenciji za medije održanoj danas, 26, listopada 2021. u parku na Batali, predstavnici stranke Srđ je Grad govorili su o programu Respect the City i iznosima za financiranje rada političkih stranaka u rebalansu proračuna koji će se u srijedu naći na dnevnom redu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Đuro Capor smatra neprimjerenim iznose za rad političkih stranaka staviti na razinu od 3500kn po vijećniku, kakva je bila 2019. godine. Dok su proračunski iznosi za javne potrebe u kulturi smanjeni na ⅛ ili za DLJI na ¼  dok se reže i štedi na programima sporta i rekreacije, obrazovanju ili programskoj djelatnosti ustanova u kulturi, ne smiju se gradski vijećnici ponašati kao svete krave, kao da se proračunska rupa od 200 milijuna kn u usporedbi s proračunom iz 2019. godine njima ne događa.

Ističe da je klub vijećnika Srđ je Grad predao amandman kojim se predlaže smanjenje naknade za rad političkih stranaka za 30% te preusmjeravanje tako ušteđenih sredstva na proračunske potrebe u obrazovanju, sportu ili kulturi.

Vijećnica Petra Marčinko

je istakla da nas je projekt Respect the City od 2017. do danas koštao oko milijun i sto tisuća kuna. Usprkos cijeni i brojnim varijantama tog dokumenta, razina uređenosti, razrađenosti i operacionalizacije ostala je na razini drafta. Akcijski plan koji dolazi pred vijećnike mora biti sažet, koncizan, logičan slijed programskih ciljeva, mora se lako pratiti i biti ostvariv prema indikatorima i zadanim razdobljima, a to ovdje to nije slučaj.

Jedino razrađeno su, naravno, troškovi uspostavljanja projektnih timova i inovacijskih klastera koji će nas po projektu koštati i do novih 247 tisuća kuna.

Istaknula je da Plan upravljanja nema poveznicu s programom RTC. Plan upravljanja jedinstven je jer kreće od sociodemografskih postavki revitalizacije Grada i povećanja kvalitete života stanovnika, dok RTC Dubrovnik svodi na okvire turističke destinacije. Niti jedan od projekata RTC-a u sebi ne sadrži operacionalizaciju mjera akcijskog plana Plana upravljanja. Marčinko zaključuje da je dubiozno i etički sporno, logiku jednog akcijskog plana prepisivati nategnuto u drugu, uz namjerno pogrešno tumačenje mjera.

O programu Respect the City govorio je i Predsjednik Kotarskog vijeća Kotara Grad Marin Krstulović.

Program RTC i održivi turizam nemogući su bez rješavanja problema stanovnika bez kojih nema grada Dubrovnika i na koje se održivost odnosi. Plan se fokusira na inkluziju i participativnost, a to se ne događa, između ostalog kako se ne bi čula disonantna mišljenja.

Iz kuta gledanja gradske vlasti važnije je bilo skinuti Dubrovnik s naslovnica portala koji su o gradu i prekomjernom turizmu govorili negativno. Sadržajno mi ne živimo na portalima već u gradu Dubrovniku, gdje isti problemi godinama ostaju netaknuti te se od njih okreće glava ili kada je, pak, riječ o stambenom fondu, on se ne obnavlja i često se prodaje ljudima povezanima uz gradsku upravu. Pristupa se problemima koji smetaju turistima, kao riješimo ih i eto održivosti. Bez rješavanja problema  stanovnika nema ni RTCa a ni grada Dubrovnika, smatra Krstulović.

Dodatan problem Krstulović vidi u činjenici da su osim stanovnika, čije zahtjeve nismo riješili, uspjeli izbaciti i domaće stručnjake iz polja turizma koji u ovom Akcijskom planu nisu sudjelovali već je Plan stigao iz Splita kao kompilacija prijašnjih istraživanja. U puno polja nemamo stručnjaka, ali u turizmu sigurno imamo i o njemu velikoj većini stanovništva ovisi budućnost. RTC u djelu koji se bavi

Strategijom razvoja turizma i odredbama u kruzing turizmu na području grada Dubrovnika (II. FAZA) – sada nazvan RTC, najmanje mogao uključiti znanstvenike s dubrovačkog sveučilišta koji su napravili Fazu I, ali isto tako i druge koji žive od turizma, a to se nije dogodilo.

Kriza COVID-19 dala nam je održivosti zbog nestanka jednodnevnih izleta i smanjenja broja  kruzing gostiju, ali ne sumnjajte, dogodine su nazad, a mi u RTC-u i dalje nemamo odgovor što raditi. RTC, kompilirani dokument lijepih želja koji ne rješava probleme stanovništva, nije uključio one koji se turizmom bave, kao ni one koji se od turizma izdržavaju, već je uključio samo one koji se na pozicijama politički održavaju, a to održavanje nema veze s održivim turizmom ni s poštovanjem grada, zaključio je Krstulović.

Za one koje zanima više

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.