Srđ je Grad

Naši prijedlozi projekata i izmjena prijedloga Proračuna 2017

U pripremama Proračuna Grada Dubrovnika za 2017 godinu, Kandidacijska lista grupe birača „Srđ je Grad“ tražit će uvrštenje nekoliko projekata I izmjena koje opisujemo u priloženom dokumentu. O svim projektima i predloženim izmjenama obavili smo razgovore u Upravnim odjelima Grada kako bismo našli najbolji način za uvrštenje navedenih projekata u plan rada svakog odjela, a time i načine financiranja.

 

 1. Projekt : Centar za upravljanje posjetiteljima i organizcijom prometa na platou Pile
 2. Projekt : Mjerenje broja posjetitelja kao važan sadržaj u izradi plana upravljanja starom gradskom jezgrom
 3. Projekt : Daljnji razvoj platforme za on line prodaju DubrovnikCard
 4. Projekt : Pilot projekt upravljanja redovima čekanja na ključnim točkama u povijesnoj jezgri
 5. Projekt : Poticanje domaćih proizvođača u formiranju ponude lokalnih proizvoda na gradskim tržnicama
 6. Projekt : Implementacija sustava za participativno budgetiranje
 7. Projekt : Problemi odlaganja otpada na području grada Dubrovnika
 8. Projekt : Financiranje HGSS
 9. Projekt : Provedba kotarskih izbora
 10. Projekt : Obnova spomeničke baštine
 11. Izmjene proračuna: Smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa Grada Dubrovnika– Ukidanje iznosa namijenjenog izgradnji infrastrukture za golf projekt na Srđu
 12. Izmjene proračuna : Izgradnja protupožarnih puteva
 13. Izmjene proračuna : Smanjenje vijećničkih naknada

 

Opise predloženih projekata i izmjena prijedloga proračuna pogledajte u dokument na ovom linku.

 

Smatramo da izradi proračuna treba pristupiti u nekoliko iteracija počevši od konkretnih programa i projekata koji čine plan rada pojedinih upravnih odjela, pa tek onda planiranjem financijskih sredstava u dokumentu Proračuna, a sve u skladu s načelima dijaloga i uvažavanja realnih mogućnosti za koja smo se zalagali i u pripremi proračuna za prethodna razdoblja.

Od Gradonačelnika, pročelnika i stručnih tijela pojedinih upravnih odjela očekujemo da predložene projekte uključe u prijedlog proračuna o kojem će se raspravljati na sjednici Gradskog vijeća zakazanoj za ponedjeljak 19. Prosinca ove godine.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.