Srđ je Grad

Poziv na radionicu Okolišna održivost turizma

Izvor: Grad Dubrovnik, www.dubrovnik.hr

Dr. sc. Hrvoje Carić održat će predavačku i interaktivnu radionicu na temuOkolišna održivost turizma 21. rujna 2015. godine na Sveučilišnom kampusu s početkom u 18:00 sati.

 

Povodom Međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika u suradnji s Razvojnom agencijom Grada Dubrovnika DURA-om, a u sklopu projekta Zajedno za zaštitu prirode sufinanciranog od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, organizira predavačku i interaktivnu radionicu na temu Okolišna održivost turizma.

Dr. sc. Hrvoje Carić, sa zagrebačkog Instituta za turizam, na zanimljiv način upoznat će javnost s okolišnom održivosti turizma. Predavanje tematizira aktualnu problematiku utjecaja turizma na okoliš, s posebnim osvrtom na kruzing turizam, te smjernice za bolje i kvalitetnije upravljanje.

Radionica će se održat 21. rujna 2015. godine na Sveučilišnom kampusu s početkom u 18:00 sati, a namijenjena je svima.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.