Srđ je Grad

POSTUPAK JAVNE NABAVE PONIŠTEN ZBOG NIZA NEPRAVILNOSTI

Umjesto svečanog otvaranja pročistača za vodu, obećanja iz kampanje u koje nismo nikad ni vjerovali, uz ovogodišnju smo Festu sv. Vlaha dobili priopćenje Vodovoda kojim se pokušalo neistinama zataškati stvarne događaje i prikriti činjenicu da je zbog niza nepravilnosti poništena odluka o izboru izvođača za njegovu gradnju i da je postupak vraćen na početak.

Ponovno smo svjedoci da Vodovod Dubrovnik obmanjuje javnost. Svojim priopćenjem o poništenju Odluke o javnoj nabavi crpne stanice s pročistačem pitke vode na Ombli, pokušali su javnost dovesti u zabludu, lažno prikazati navode iz Rješenja Državne komisije za kontrolu javne nabave (DKOM) i prikriti ostale bitne informacije koje proizlaze iz njega. To je još jedan u nizu pamfleta kojim se pokušava prikriti nesposobnost Uprave Vodovoda Dubrovnik u rješavanju krucijalnih problema za građane Dubrovnika.

Proučili smo Rješenje Državne komisije iz kojeg je sasvim jasno da je odluka Vodovoda Dubrovnik o izboru najboljeg ponuditelje poništena na osnovu žalbe četiriju preostalih sudionika natječaja, čije je ponude Vodovoda proglasio nevaljalima. U njemu sasvim jasno piše da je odluka poništena zbog čak 11 osnova iz žalbi, što nikako ne odgovara navodima iz priopćenja Vodovoda kako je “značajan dio žalbenih razloga odbačen kao neosnovan, a jedan dio prihvaćen”.

RAZLOZI PONIŠTENJA

– Kao prvo, utvrđeno je da ponude četiriju ponuđača nisu smjele biti proglašene nevaljalima. Dio zbog visine iznosa, a dio zbog tehničkih specifikacija opreme za koje se tvrdilo da ih nema, ali DKOM je utvrdio da je bila u ponudi.
– Izabrani ponuđač – slovenski konzorcij (Kolektor Koling, Idrija, Strix) nije dostavio dokaze o stručnoj sposobnosti ponuditelja koji će raditi na projektu, što je propisano postupkom, a riječ je o glavnom projektantu i projektantu tehnologije.
– Dio ponude pisan je na engleskom jeziku, što je suprotno uvjetima natječaja.
– Iz ponude nije jasno tko je podizvoditelj: “Pantair Water Process Tehnology B.V.” ili “Pantair X-Blow B.V” na kojeg glasi potvrda o uredno izvršenom ugovoru za neke prijašnje poslove (reference). Sporno je i sjedište ove tvrtke koja nije dostavila dokaz pravne osobnosti u Hrvatskoj, što po propisima treba imati.
– Po 4 žalbene osnove (da ne nabrajamo nazive djelova) također je utvrđeno da nisu dostavljeni traženi katalozi ključnih dijelova postrojenja, a u jednom je utvrđeno da jedan proizvođač koji je naveden za jednog od njih taj dio niti ne proizvodi!?
– Istaknimo kako je Rješenjem utvrđeno i detaljno obrazloženo kako je naručitelj (Vodovod Dubrovnik) nakon roka za dostavu ponuda izmijenio kriterije metodologije izračuna za odabir ekonomski napovoljnije ponude!?
– I za kraj, u žalbenom je postupku utvrđeno da odabrani ponuditelj nije dokazao tehničku sposobnost izvedbe projekta, one nisu ni tražene. Nije na na alternativne načine dokazao da je već izgradio takvo prostrojenje za pročišćavanje pitke vode traženog kapaciteta 400 litara u sekundi, već samo ono od najviše 2000 litara na sat. Brojka jest veća, ali prema izračunu u istim mjernim jedinicama to iznosi nešto više od pola litre u sekundi, dakle tek 0.13 posto ili 1.3 promila onoga što je predviđeno i traženo na Ombli.

POKUŠAJ OBMANE

Ni tu nije kraj dezinformiranja javnosti priopćenjem Vodovoda Dubrovnik. Slijedi jedan zapanjujući pokušaj obamnjivanja koji najviše govori o onome tko je ovo priopćenje pisao i odobrio. U priopćenju se citira:
“U Rješenju se ističe da „temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona iz članka 144. stavak 2. istog zakona, ovo tijelo nje utvrdilo bitne povrede“.
Toliko su samouvjereni da je javnost lako prevariti pa čak nisu ni provjerili na što se ove točke Zakona odnose!? Ali mi jesmo:
Točka 144.1. i 144.2. odnose se na Valjanost žalbe, a ne na provedbu postupka Javne nabave pa to zapravo znači da nije bilo bitnih povreda u žalbama koje su podnijela četiri ponuditelja čije su ponude odbačene kao nevaljale, a ne da nije bilo bitnih povreda u Postupku javne nabave.
Onaj dio koji su prešutjeli glasi:
“Slijedom svega naprijed navedenog, temljem Članka 164,.stavak1, točke 4. Zakona o javnoj nabavi, poništena je Odluka o javnoj nabavi…” a taj članak definira Ništetnost ugovora o javnoj nabavi.

NIŠTA NAPRAVLJENO – A VEĆ PLATILI 280 TISUĆA KUNA KAZNE

Zadnje i ne najmanje važno: Iz Vodovoda su prešutjeli da moraju platiti 280.000 kuna naknade troškova za 4 konzorcija koji su podnijeli žalbe (svakom po cca. 70.000 za troškove).

Nakon cijele priče o izvoru Palata, naše inicijative za održavanje sjednice Gradskog vijeća na ovu iznimno važnu temu koja zadire u potencijalno zdravlje i živote naših sugrađana, ovo je još jedan dokaz kako je sadašnja uprava Vodovoda Dubrovnik nesposobna voditi i u zakonskim okvirima provoditi projekte ključne za život građana Dubrovnika. Također je jasno razotkriveno da pritom pokušavaju zatajiti informacije o tome. Stoga je, najmanje što očekujemo nakon svega, ostavka Uprave zbog pokušaja obmanjivanja javnosti i skrivanja za građane iznimno važnih informacija koje potvrđuju njihovu lošu namjeru i nesposobnost. Ukoliko to sami ne naprave, onda je nužno da osnivač Grad Dubrovnik opozove nesposobnu i po građane opasnu Upravu.

Dokumentacija:

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.