Srđ je Grad

Zbog čega DAD ne sudjeluje u izradi Plana upravljanja?

Grad Dubrovnik aktualno se nalazi pred sve većim izazovima: pritisak promjena u ekonomskoj i društevnoj strukturi nužno se prelijeva u prostor, a taj je proces potrebno što hitnije početi kontrolirati Planom upravljanja, kao što, među ostalim, zahtijeva UNESCO.

Ne želimo da u prostoru i krajoliku nastanu nepopravljive štete, zato jer smo propustili planirati održivi razvoj.

S obzirom da Drušvo arhitekata Dubrovnik i njegovi članovi kontinuirano sudjeluju u izradi projekata i planova raznih razina, možemo ga kvalificirati kao neizbježnog i vrijednog partnera i pri izradi Plana upravljanja. Ipak, u njegovoj izradi ne sudjeluje. Očekivali smo da će Grad Dubrovnik uputiti javni poziv zainteresiranim i kvalificiranim udruženjima da se pridruže njegovoj izradi, no ta je namjera izostala, a time i naš doprinos.

Osim Društva arhitekata Dubrovnik, u gradu djeluju i Društvo prijatelja dubrovačke starine, Društvo likovnih umjetnika, Društvo turističkih vodiča, ceh ugostitelja i niz drugih koji bi zajedno s udrugama građana i stanovnicima gradske jezgre trebali, po našem mišljenju, oblikovati razvojne procese. Kako je jedna od ideja vodilja Ljubljanskog procesa II i izgradnja kapaciteta, želja nam je doprinijeti jačanju kreativnog i kulturnog sektora vlastitim iskustvom, ali i obogatiti svoje spoznaje kroz suradnju s drugim dionicima Čvrsto vjerujemo da bi pristup izradi Plana upravljanja, ali i općenito gospodarenju bogatom kulturnom baštinom Dubrovnika, koji bi uključivao sve aktere – planere, poduzetnike, građane, političare – omogućio da svi oni uvide vlastite interese/benefite u implementaciji participativnih procesa. Također, kako se navodi u jučer donesenoj Dubrovačkoj deklaraciji, «kultura i kulturna baština učinkoviti su obrazovni instrumenti koji omogućuju uključivanje u društvo i promiču razvoj kreativnosti, inovacija, vještine i znanja».

Društvo arhitekata Dubrovnik provodi od ožujka 2011 program pod nazivom «Mala škola arhitekture» s djecom predškolskog i školskog uzrasta. Projekt se provodi paralelno u više hrvatskih gradova, a prema inicijativi krovnog međunarodnog udruženja arhitekata UIA – UNION INTERNATIONAL ARCHITECTES. Cilj projekta je potaknuti i razviti svijest o važnosti prostora kod djece i mladih putem kreativnih radionica s temama vezanim uz arhitekturu i urbanizam. Istim su projektom naši mladi polaznici senzibilizirani i za pitanja baštine – neki će se od više od petsto njih koji su prošli malu školu, sigurno naći u poziciji da je štite. Danas je želimo i možemo štiti upravo mi. Smatramo se dužnima uključiti u sva promišljanja i izradu dokumenata koji će se odnositi na naš neposredni životni i radni prostor.

Naše je stajalište da bi što prije trebalo pristupiti izradi prostorno-planske dokumentacije za Grad, uvažavajući Europsku povelju o prostornom planiranju Barcelona 2013, posebno njezinih dijelova koji se odnose na baštinu i krajolik, kao i na participaciju, odnosno sudjelovanje javnosti i to od samog početka procesa planiranja.

U planiranju bi sukladno svim europskim i međunarodnim standardima (preporukama, deklaracijama, poveljama i konvencijama) povijesnu jezgru Grada trebalo sagledavati kao povijesni urbani krajolik zajedno s pripadajućom okolinom.

svjetlana_jelavic_dean  Svjetlana Jelavić – predsjednica Društva arhitekata Dubrovnik  i članica liste SRĐ JE GRAD 

 

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.