Srđ je Grad

Mandatni plan rada

Dubrovnik, svibanj, 2013

MANDATNI PLAN RADA

OSIGURATI POŠTIVANJE ZAKONITOSTI I TRANSPARENTNOSTI

  • Političkim i pravnim pritiscima primorati predstavnike vlasti na ponašanje sukladno zakonom propisanim ulogama i procedurama.
  • Inzistirati na donošenju odluka u javnom prostoru Gradske vijećnice umjesto na tajnim sastancima po kuloarima gradskih institucija.

OSIGURATI RAVNOPRAVNOST VLASTI, STRUKE I GRAĐANA

Godinama smo svjedoci neodgovornog političkog djelovanja lokalnih predstavnika vlasti u korist pojedinačnih interesa, a na štetu građana, sustavnoga izigravanja volje građana i smišljenog sprječavanja uključivanja građana u procese odlučivanja.

Odgovorno političko djelovanje, međutim, podrazumijeva izbjegavanje gotovih rješenja.

Takvih rješenja, za kompleksni, iznimno osjetljivi organizam kakav je Dubrovnik, jednostavno nema. Ako želimo kvalitetna rješenja, ona trebaju biti rezultat procesa u koje su uključeni najšira stručna i civilna javnost. U proces donošenja odluka potrebno je stoga implementirati tri načela kojima se prava i dužnosti ravnomjerno raspodjeljuju među sudionicima u upravljanju Gradom.

Načelo horizontalnosti

  • promovira autonomiju i ravnopravnost sudionika u odlučivanju te je jamac otvorene komunikacije između gradskih vlasti, struke i građana.
  • Kroz rad u Gradskom vijeću otvorit ćemo prostor odlučivanja struci i životno zainteresiranom građanstvu.
  • Kroz rad izvan Gradskog vijeća otvorit ćemo kvalitetnu raspravu i u nju uključiti neovisne stručnjake iz različitih područja te građanstvo koje je najdirektnije zainteresirano za njihovo kvalitetno i dugoročno rješavanje.
  • Organizirat ćemo i poticati organiziranje savjetodavnih i obvezujućih referenduma o pitanjima važnima za lokalnu zajednicu.

Načelo supsidijarnosti

izravno uključuje građane u rješavanje problema, jer probleme najbolje mogu rješavati oni koje ti problemi izravno pogađaju – građani u svojim Gradskim kotarima i Mjesnim odborima. Stoga ćemo, pored uključivanja građana u proces deliberacije putem razvijenih mrežnih platformi oživjeti funkciju neposrednog odlučivanja u Gradskim kotarima.

Načelo solidarnosti

nalaže da oni jači budu spremni dijeliti moć, a da, s druge strane, oni slabiji aktivno koriste ono što im je u moći. Poštivati načelo solidarnosti znači kao ranjive skupine prepoznati ne samo djecu i mlade, osobe s invaliditetom i kronične bolesnike te osobe starije životne dobi, nego i sve one osobe koje se iz raznih objektivnih ili subjektivnih razloga ne mogu ili ne znaju participirati u životu dostojnom čovjeka.

Kako bismo što više građana uključili u procese promišljanja i donošenja odluka pokrenut ćemo programe edukacije namijenjene ranjivim skupinama kako bi ih se osposobilo i ohrabrilo za cjeloživotno učenje i aktivno sudjelovanje u društvenom životu.

OSIGURATI PRAVILNE ODLUKE O ZAHVATIMA U PROSTORU

  • Organizirat ćemo tribine i angažirati neovisnu zainteresiranu struku kako bi stručna javnost mogla utjecati na donošenje pravilnh odluka o zahvatima u prostoru.
  • Zbog loših iskustava sa studijama utjecaja na okoliš koje se prilagođavaju potrebama naručioca (investitora) tražiti ćemo izradu neovisnih studija.
  • Tražit ćemo donošenje novog GUP-a i izmjene PPU-a kako bismo obranili javni prostor i resurse od stihijske komercijalizacije u kojoj Grad gubi svoju funkciju prema građanima.
  • Tražit ćemo donošenje urbanističkog plana za povijesnu jezgru u zidinama i kontaktne zone.

 

PLAN RADA ZA 2013.

1. Pokrenuti postupke zaštite zakonitosti i transparentnosti odluka gradskih vlasti
a. Istupima na sjednicama Gradskog vijeća
b. Političkim pritiskom putem medija i priopćenja
c. Pokretanjem sudskih postupaka protiv nezakonito donesenih akata
d. Prijavom nezakonitosti nadležnom državnom odvjetništvu
2. Otvoriti vijećnicu građanima
a. Pozivom građanima da predlože relevantna vijećnička pitanja
b. Pozivom građanima da se očituju o točkama dnevnog reda sjednica GV-a
c. Pozivom građanima da prisustvuju sjednicama GV-a
3. Organizirati javne tribine i plenume o gorućim pitanjima
a. Upoznavanje vijećnika s PPU-om platoa Srđ (gost Dr.sc. Ivo Kunst, Institut za turizam)
b. Tribina u vijećnici – Izmjene GUP-a (gosti Društvo arhitekata Dubrovnika)
c. Tribina – Referendum o braku

4. Organizirati facebook stranicu kao javnu platformu komunikacije s građanima
5. Posjet gradskim kotarevima
a. Naselje Peyton (spor vlasnika zgrade i Grada Dubrovnika)
b. Naselje za branitelje na Nuncijati
c. Hladnica (neovlašteno korištenje gradskog zemljišta u gospodarstvene svrhe)
6. Pomoći i donacije
a. Dio sredstava dobivenih iz proračuna Grada Dubrovnika namijenjen za financiranje rada političkih stranaka donirati i. socijalno ugroženim kategorijama građana, ii. građanima s potrebama za liječenjem

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.