Srđ je Grad

Odgovor gospodinu Jadranu Kaporu, uredniku “Dubrovačkog” vjesnika.

Samo tanka, ponekad teško vidljiva granica razdvaja urednika komentatora od egzekutora na platnoj listi vlasnika medija, međunarodnih hohštaplera i lokalnih vlastodržaca. Novinarsko pero lako postaje političkim alatom kojim se osjetljivost društva za materijalnu egzistenciju, moral i ekonomska pitanja instrumentalizira za vlastite interese koji, igrom slučaja,  koincidiraju s interesima gazde u čije se ime i za čiji račun ta alatka koristi. Evo zgodnog primjera – Jadran Kapor, urednik Dubrovačkog vjesnika, iz pozicije urednika komentatora javno je doveo u pitanje prijedlog KLGB Srđ je Grad da se 25 milijuna kuna iz gradskog proračuna namijenjenih izgradnji ceste za privatnog investitora prenamjeni u sanaciju smetlišta na Grabovici. Po Kaporu, riječ je o nezakonitom i neprovedivom prijedlogu – dakle o prijedlogu koji zvuči, onako, baš plemenito, pošteno i pametno, a zapravo je ogledni primjer populizma.

Od nekoga tko piše ovakve pamflete, za očekivati je da javnosti u argumentaciji svojih nimalo plemenitih i poštenih interpretacija podvali neko kukavičje jaje. Dakako, Kapor to i čini, a to je kukavičje jaje lako prepoznati. Ono se krije u urednikovoj tvrdnji da KLGB Srđ je Grad želi novac koji će se prikupiti od komunalnog doprinosa za golfersku investiciju na Srđu prenamijeniti u sanaciju smetlišta na Grabovici. Takav bi prijedlog uistinu bio nezakonit i neprovediv.

Tko pažljivo čita prijedlog proračuna, međutim, u njegovoj prihodovnoj strani neće naći nikakav „novac od doprinosa za golfersku investiciju na Srđu“ – što je i razumljivo. Nazovi golferi, kao što je poznato, trenutačno su zaokupljeni drugim poslovima. Za početak, zaokupljeni su pronalaženjem stručnjaka kakav je Kapor novinar, koji će im napisati novu „pozitivnu“ Studiju utjecaja na okoliš, budući da je prethodnu sud poništio kao nezakonitu. I ne manje važno, zaokupljeni su podmazivanjem HDZ-ove mašinerije kako se slučajno ne bi provela odluka Visokog upravnog suda o smanjenju obuhvata projekta s 310 na 100 ha. Drugim riječima, bogati su donatori Dubrovačkog vjesnika još daleko od građevinske dozvole, a time i daleko od uplaćivanja bilo kakvog novca na ime komunalnog doprinosa u proračun grada Dubrovnika. Što onda znači tih 25 milijuna kuna na rashodovnoj strani proračuna, namijenjenih izgradnji cesta za privatni nekretninski projekt na Srđu?

To znači točno ono što je u našem priopćenju i navedeno – Ovakav prijedlog Proračuna predstavlja kontinuitet pogodovanja navedenom „investitoru“. Izglasa li se Proračun za 2017. godinu u kojem će Upravni odjel za promet, stanogradnju i razvojne projekte s 25 milijuna kuna financirati infrastrukturu na Srđu, Grad Dubrovnik će u najboljem slučaju beskamatno kreditirati privatnog poduzetnika i nadati se da će ovaj u dogledno vrijeme ishodovati dozvole temeljem kojih će ući u obvezu plaćanja doprinosa. Iskustvo nekih gradova nas, međutim, upozorava na najmanje dva po javni interes pogubna scenarija:

  1. Izgradnjom infrastrukture javnim novcem višestruko se uvećava vrijednost privatnog projekta, kojeg onda „investitor“ preproda prije ishođenja potrebnih dozvola i nestane negdje u bespućima Djevičanskih otoka. Kako obvezu plaćanja komunalnog doprinosa nije moguće vezati uz nekretninu, već isključivo uz „investitora“ koji je vlasnik nekretnine u trenutku izdavanja dozvole, od naplate komunalnog doprinosa nema ništa.
  2. U dosluhu sa gradskim upravama „investitori“ uspijevaju ishodovati sve dozvole bez plaćanja doprinosa, dovrše projekte i dalje ih preprodaju. Tek tada gradske službe šalju ovrhe za neplaćeni komunalni doprinos. Međutim, u međuvremenu je „investitor“ novac prebacio na sestrinsku firmu, potom proglasio stečaj i od naplate doprinosa nema ništa.

Ovime ostaje otvoreno samo još jedno pitanje: Zna li urednik Dubrovačkog vjesnika koliko sestrinskih firmi ima „investitor“ čiji interes i on i njegovi nalogodavci besramno zastupaju?

I na kraju zna li gospodin Kapor tko je investitor za jedinu dosad izdanu Građevinsku dozvolu za dionicu ceste do golf parka? Zna. Grad Dubrovnik. Zna li tko će u tom slučaju platiti komunalnu doprinos? Zna. Građani Dubrovnika. Koliko god  po Kaporu populistički zvučalo, krajnje je vrijeme da to saznaju oni koji plaćaju, građani Dubrovnika.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.