Srđ je Grad

O proračunu i mjerama za pomoć gospodarstvu

Svjesni smo da će svi gospodarski subjekti neizravno biti pogođeni krizom, no ne svi istim intenzitetom. Stoga mjere trebaju biti tako ugođene da se fokusiraju na one ugroženije dok će manje ugroženi segmenti gospodarstva imati društveno odgovornu zadaću pomoći više u saniranju negativnih učinaka krize.

HDZ i proračun, vrijedi li trošiti vrijeme za još jednom ponoviti kako se ne radi prijedlog izmjena proračuna?

Prijedlog izmjena i dopuna proračuna dostavljen vijećnicima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika pred sjednicu najavljenu za 8. travnja ove godine vladajuća većina je i ovaj put donijela bez konzultacija sa svim članovima predstavničkog tijela. Za dobrobit Grada nije dobro da vladajuća većina u cijelosti ignorira stavove manjine u predstavničkom tijelu. U izvanrednim okolnostima poput ove, kada treba iznijeti ono najbolje što Grad može ponuditi, znak je teškog oblika političkog autizma.

Iz Prijedloga izmjena i dopuna proračuna nije jasno je li riječ o Prijedlogu koji uzima u obzir novonastale okolnosti ili ne. S jedne strane, kao da se ništa posebno ne događa, Prijedlog proračuna ne predviđa nikakva smanjenja prihoda Grada, ali i nikakve promjene na rashodovnoj strani na stavkama gdje bi to bilo za očekivati. S druge strane, na pozicijama vezanima uz sport predviđa smanjenja rashoda od čak 35%.

Ovakav je dokument proturječan, u dijelovima tehnički neispravan, šalje zbunjujuće poruke građanima i gospodarstvenicima, a zbog načina na koji je donesen i kako će biti izglasan posve nelegitiman.

Iz navedenih razloga Srđ je grad neće podržati ovakav Prijedlog izmjena i dopuna proračuna.

Amandmani na prijedlog odluka o mjerama za za pomoć građanima gospodarstvu 

U pristupu mjerama koje imaju za cilj ublažavanje efekata gospodarske krize uzrokovane pandemijom Koronavirusa, Srđ je Grad se vodi načelima da teret krize moraju snositi građani, Grad i gopodarstvenici uz uvažavanje posebnosti svake od skupina, te posebno uvažavanje socijalno ugroženih skupina društva.

Svjesni smo da će svi gospodarski subjekti neizravno biti pogođeni krizom, no ne svi istim intenzitetom. Stoga mjere trebaju biti tako ugođene da se fokusiraju na one ugroženije dok će manje ugroženi segmenti gospodarstva imati društveno odgovornu zadaću pomoći više u saniranju negativnih učinaka krize.

U svim mjerama inzistiramo primjenu samo na  gospodarske subjekte koji zadržavaju svoje radnike.

U dijelu mjera koji se odnosi na pokriće dijelova najma poslovnih prostora koji nisu u vlasništvu Grada Dubrovnika, inzistiramo da se mjere odnose samo na one gospodarske subjekte kojima je odlukom Stožera civilne zaštite poslovna aktivnost onemogućena i koji Uslijed toga imaju negativne poslovne efekte.

U mjerama koje se odnose na smanjenje najma poslovnih prostora u vlasništvu Grada i javnih površina predlažemo fleksibilni model kojim Grad i najmoprimci po fer načelu zajednički snose negativni učinak krize. Do kraja 2020. godine svi najmoprimci plaćaju avans po ugovoru o najmu prostora odnosno javne površine u iznosu od 30% ugovorene vrijednosti. Na kraju 2020. godine  Grad će najmoprimcima oprostiti iznos proporcionalan padu prihoda za razdoblje siječanj do prosinac 2020. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Tako će oni najmoprimci koji budu osjetili značajan pad prihoda u odnosu na prošlu godinu imati proporcionalno toliko smanjenje cijene najma prostora odnosno javne površine, dok će oni koji budu poslovali bolje imati manje cijene, a oni koji ostvare, kamo sreće, jednake ili bolje rezultate neće imati smanjenja u odnosu na ugovorene cijene najma.

Detaljnije o našim amandmanima pročitajte na sljedećim linkovima

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.