Srđ je Grad

NOVE OBMANE I UCJENE

Službeno priopćenje Grada Dubrovnika s jučerašnjeg sastanka klubova vijećnika s Gradonačelnikom vezano uz nepoštivanje odredbi Ugovora o koncesiji na tvrđavu Imperial od strane koncesionara, tvrtke Razvoj Golf d.o.o., kao i sva dosadašnja službena priopćenja iz Grada, više govore o onome što bi Gradonačelnik želio da je zaključak sastanka nego o tome što se uistinu dogodilo.

Istina, sve su se strane složile oko toga da „treba zaštitit interese Grada“, međutim ne i oko toga kako to učiniti.

 

KAKO I ŠTO MORA BITI TVRĐAVA IMPERIJAL

Stav KLGB Srđ je Grad po ovom pitanju oduvijek je bio isti – potrebno je raskinuti Ugovor o koncesiji, novcem od prihoda od zidina napraviti rekonstrukciju tvrđave Imperijal i u nju smjestiti Muzej Domovinskog rata na središnjem mjestu i veličini kakvu niti jedan privatni investitor ne može obećati. Osim toga svi prihodi od popratnih sadržaja Tvrđave morali bi ići u financiranje djelatnosti braniteljskih udruga.

ZAKAŠNJELI ROKOVI I NEPOŠTIVANJE UGOVORNIH OBVEZA

Sljedeće činjenice svjedoče o ozbiljnosti namjera tvrtke Razvoj Golf u vezi Tvrđave Imperijal i Muzeja Domovinskog rata:

  • Prema koncesijskom ugovoru, 17. travnja 2014. istekao im je rok za izradu glavnog projekta,
  • lipnja 2014. istekao im je rok za potvrdu glavnog projekta,
  • kolovoza 2015. istekao im je rok za završetak radova rekonstrukcije,
  • studenog 2015 istekao im je rok za ishođenje potrebnih dozvola za obavljanje djelatnosti.
  • Razvoj Golf d.o.o. do danas nije dostavio nove rokove za završetak rekonstrukcije, čak se nisu udostojili pojaviti se na sastanku na kojem se raspravljalo o Ugovorom predviđenom aktiviranju mehanizma za naplatu bankovnih garancija.

IZDAVANJEM LOKACIJSKE DOZVOLE ZA CJELOKUPNI PROJEKT GOLF PARKA GRAD JE DUBROVNIK UCJENJEN – OBNOVA TVRĐAVE UVJETOVANA JE IZGRADNJOM INFRASTRUKTURE ZA PROJEKT GOLF PARKA

O razmjerima štete koju će Grad Dubrovnik pretrpiti svakim daljnjim odnosom s tvrtkom Razvoj Golf d.o.o. svjedoči i nedavno izdana lokacijska dozvola za cjelokupni projekt Golf parka na Srđu kojom je Grad Dubrovnik po pitanju sudbine tvrđave Imperijal i Muzeja Domovinskog rata dodatno ucijenjen. Naime, prema lokacijskoj dozvoli (koju je izdalo HNS-ovo Ministarstvo graditeljstva), građevinska dozvola za rekonstrukciju tvrđave Imperijal može biti izdana TEK NAKON IZDAVANJA građevinskih dozvola za cjelokupnu infrastrukturu Golf Parka na Srđu. Ishođenje navedenih građevinskih dozvola je neizvjesno i, u najmanju ruku, trajat će godinama. Ne zaboravimo da se u slučaju projekta Golf  parka radi o kriminalnim radnjama protiv kojih je podneseno više tužbi na sudovima najviših instanci. Cijelo to vrijeme, rekonstrukcija Tvrđave Imperijal će čekati, iako je prema Koncesijskom ugovoru trebala biti završena još ovog ljeta.

Dakako, sporno je i financiranje spomenute infrastrukture. Znamo da je dio infrastrukture (trafostanica „Srđ“) financirao HEP, dio će financirati Hrvatske vode. Za ostale krupne infrastrukturne projekte  gradonačelnik predviđa sredstva iz fondova  EU zaboravljajući na činjenicu da, za razliku od hrvatske države i jedinica lokalne samouprave, EU ne financira projekte privatnih investitora. Stoga je za zaključiti da će se i taj dio infrastrukture za tvrtku Razvoj Golf financirati javnim novcem.

Na slične Gradonačelnikove manipulacije (spomenimo samo recentnu neistinu u vezi rekonstrukcije Lapadske obale) već smo navikli, premda nas u konačnici skupo koštaju.

OBVEZA PREDSJEDNIKA GRADSKOG VIJEĆA

Konačno, Zaključkom sa sastanka u Dohi, UNESCO je pozvao nadležne institucije i tijela u RH da ne poduzimaju nikakve daljnje korake u vezi Golf parka na Srđu do završetka procesa evaluacije od strane UNESCO-vog monitoring tima. Kada se već HNS-ovo Ministarstvo graditeljstva oglušilo na tu preporuku, podsjećamo predsjednika Gradskog vijeća Mata Frankovića da je Gradsko vijeće donijelo odluku prema kojoj će Gradsko vijeće pokrenuti postupak raskida Koncesijskog ugovora s tvrtkom Razvoj Golf ukoliko Ministarstvo graditeljstva izda lokacijsku dozvolu koja se tiče tvrđave Imperijal.

 

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.