Srđ je Grad

Nastavak razgovora o prijedlogu Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

U srijedu, 15. travnja 2015. godine održan je sastanak predstavnika naše kandidacijske liste s gradonačelnikom Androm Vlahušićem, zamjenikom gradonačelnika Željkom Ragužem i pročelnikom Upravnog odjela za proračun i financije Nikom Pavlovićem. Sastanak je bio nastavak prošlotjednog razgovora o sastavu i sadržaju gradskoga proračuna za tekuću godinu. Našu su kandidacijsku listu predstavljali Maro Kristić, Ljubo Nikolić, Ivan Viđen i Tonći Skvrce koji su na početku sastanka izrazili zadovoljstvo nastavkom razgovora te dodali da bi voljeli da su na sastanak bili pozvani i oni klubovi vijećnika koji se nisu odazvali prošlotjednom sastanku.

U razgovoru su naši predstavnici predočili neke konkretne prijedloge (smanjenje cijene vrtića, mjere za produljenje turističke sezone, pokretanje konačnog rješenja pitanja zbrinjavanja branitelja na Nuncijati, osmišljavanje društveno- kulturnog centra u Mokošici…) o kojima smo razgovarali i na prošlom sastanku i na kojima već neko vrijeme radimo i koje ćemo predati u formi amandmana na gotov prijedlog proračuna.

1. se prijedlog odnosio na produljenje turističke sezone u Dubrovniku, odnosno na mjere kojima bi se u zimskom periodu poboljšala povezanost Dubrovnika sa svijetom. Predloženo je ponovno uspostavljanje izravne zračne linije s Frankfurtom, s time da bi, zbog objektivnih razloga, u ovaj proračun bila uvrštena samo sredstva za planiranje te linije. Uspostavljane ove zračne linije neophodno je i zbog socijalnog aspekta-povećanja stope zaposlenosti tijekom zimskog perioda i manjeg broj otkaza Ugovora o radu djelatnicima u turizmu. Prezentirali smo analizu koja se odnosi na broj međunarodnih slijetanja na zračne luke Veneciju i Dubrovnik tijekom zimskog perioda i ta analiza, naime, pokazuje višestruko lakšu dostupnost Venecije u usporedbi sa Dubrovnikom. Predložili smo realizaciju projekta kroz Udruženo oglašavanje kroz sustav HTZ-a, koristeći model IV. Drugi se prijedlog odnosio na kvalitetnije promišljanje zimskoga festivala na što je Gradonačelnik najavio da se upravo dovršava program zimske sezone u Dubrovniku (zamišljen do 2020. godine) te da će ga iznijeti pred Gradsko vijeće na raspravu i usvajanje. Smatramo kako navedeni program koji je Gradonačelnik iznio nije realan i da se može mnogo kvalitetnije osmisliti i napraviti. Izrazili smo nezadovoljstvo dosadašnjim ad hoc pristupom u osmišljavanju i realizaciji zimskih projekata u Dubrovniku i predložili smo organiziranje vrhunskih međunarodnih priredbi (izložbi / retrospektiva i koncerata ), koje bi bile razlogom dolaska u Dubrovnik u zimskom periodu.

2. se prijedlog odnosio na Dječje vrtiće Dubrovnik. Uz prošlotjedni prijedlog kojim smo ponudili model kako smanjiti cijenu vrtića, danas smo predložili i kako s minimalnim ulaganjima možemo dodatno osloboditi roditeljski budžet – osloboditi ih plaćanja potrošnog materijala (papirnatih ručnika, maramica, crtaćeg pribora) i plaćanja kulturno-zabavnog programa (dječje predstave).

3. točka razgovara bila je status branitelja iz Domovinskoga rata koji očekuju rješenje svoga stambenoga pitanja na Nuncijati. Gradonačelnik je najavio dovršetak izrade UPU-a Nuncijate uz nastavak razgovora s braniteljima kako bi im se omogućilo brže i jednostavnije rješavanja njihova pitanja sa stanovima u Mokošici, Solitudu ili sufinanciranjem na neki drugi način. Naveo je da kako u ovom proračunu nema konkretne stavke za to jer u ovoj godini ne nastaje konkretan trošak već se vrše pripremni razgovori za rješavanje problema.

4. pitanje odnosilo se na Urbanistički plan uređenja platoa Srđa i Gradonačelnik je zaključio da je nedavnom odlukom Visokog upravnog suda o poništenju odluke o proširenju obuhvata stvorena složena pravna situacija te da će o njezinim implikacijama na postojeći GUP Grada Dubrovnika i na postojeći UPU biti moguće zauzeti stav i poduzeti neke radnje tek kad Dubrovačko-neretvanska županija uskladi svoj prostorni plan sa spomenutom odlukom.

Istaknuo je također kako je u ovogodišnjem proračunu predviđen popravak ceste koja s magistrale vodi na Bosanku i one koja s Bosanke vodi na tvrđavu Imperial. Ova druga bit će popravljena novcem od penala koje je tvrtka Razvoj Golf uplatila Gradu na ime penala iz koncesijskog ugovora za tvrđavu.

5. se pitanje odnosilo na uređenje dijela nogometnoga igrališta u Lapadu, kao i na pitanje cijele sportske infrastrukture u gradu.

6. se točka razgovora odnosila na izgradnju društveno-kulturnog centra u Mokošici u ljetnikovcu Gučetić. Gradonačelnik je izjavio da se ovih dana uređuje okoliš u Mokošici, a da je preko Zavoda za obnovu Dubrovnika predviđen nastavak radova na uređenju ljetnikovca. Za djelatnost Zavoda za obnovu Dubrovnika u ovoj će godini biti izdvojeno 8 milijuna kuna koji bi se prvenstveno trebali iskoristiti za uređenje vrijednih nekretnina u gradskome vlasništvu (ljetnikovci Gučetić, Restić i Bosdari u Rijeci dubrovačkoj), među kojima i palače u Restićevoj ulici u Karmenu u koju se, u suradnji s Ministarstvom kulture, želi preseliti dubrovački Konzervatorski odjel Ministarstva kulture.

7. točka odnosila se na namjenu Lazareta, park na Orsuli i smještaj napuštenih životinja na Žarkovici.

Naposljetku je istaknuta potreba za nastavkom razgovora sa svim klubovima vijećnika kako bi se postigao demokratski konsenzus oko prijedloga proračuna i prije negoli on dođe na sjednicu Gradskoga vijeća te je zamoljen Gradonačelnik da što prije potakne dovršetak nacrta prijedloga proračuna za ovu godinu kako bi ga svi vijećnici vidjeli da bi njihovi prijedlozi bili što kvalitetniji. I dalje smatramo da se najvažniji gradski financijski dokument mora donijeti sa svih 25 vijećničkih glasova, a to je moguće jedino dijalogom i otvorenim razgovorom dok je proračun još u fazi izrade.

KLGB Zajedno za Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.