Srđ je Grad

OKVIRNI PLAN I PROGRAM ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA NA JADRANU IZRAĐEN JE NA NEZAKONIT, NETRANSPARENTAN i POTENCIJALNO KORUPTIVAN NAČIN

U Gradskoj vijećnici Grada Dubrovnika 4. veljače 2015. godine prisustvovali smo javnoj raspravi o Strateškoj studiji utjecaja na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu. U sljedećim će danima biti dovoljno prigoda za iznijeti argumentirane stavove koji govore u prilog tezi da je riječ o projektu nesagledivih štetnih posljedica po lokalne jadranske zajednice.

Ovim bismo se putem, međutim, željeli osvrnuti isključivo na postupak izrade i donošenja Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu (dalje Okvirni plan) te izrade Strateške procjene utjecaja na okoliš, koje ocjenjujemo nezakonitima i netransparentnima.

Za početak navedimo kako je, sukladno čl. 6. Zakona o rudarstvu, preduvjet izrade Okvirnog plana  postojanje Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama. Navedena strategija nije donesena niti je Sabor o njoj ikada raspravljao.

Nadalje, donošenje Okvirnog plana mora biti propisano ili relevantnim zakonom (Zakonom o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, odnosno Zakon o rudarstvu) ili Odlukom Vlade. U navedenim zakonima o tome nema niti riječi, niti je Vlada takvu odluku ikada donijela. U čl. 2. Odluke Ministarstva gospodarstva o izradi Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu (Klasa: 310-01/14-03/280, Urbroj: 526-04-02-01/1-14-01 od 25. 08. 2014. kao temelj za izradu Okvirnog plana lažno se navode odluke Vlade (Klasa: 022-03/14-04/98, Urbroj: 50301-05/18-14-2 od 27. 03. 2014, Klasa:  022-03/14-04/98, Urbroj: 50301-05/18-14-4 od 27. 03. 2014. i Klasa: 022-03/14-04/98, Urbroj: 50301-05/18-14-6 od 27. 03. 2014. objavljene u NN br. 40/2014.), koje se međutim ne odnose na donošenje Okvirnog plana, nego na provođenje postupaka izdavanja dozvola i javnog nadmetanja za izdavanje dozvola za istraživanje.

Osim što je zbog navedenih razloga nezakonit, postupak izrade Okvirnog plana je netransparentan i potencijalno koruptivan.

Uvidom u dozvole koje je 2. siječnja 2015. izdala Vlada Republike Hrvatske obuhvat javnog nadmetanja nije usklađen s mišljenjem Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Uprave za prostorno uređenje, Sektora za sustav prostornog uređenja, Klasa: 350-01/14-02/83, Urbroj: 531-05-01-14-2 od 20. 02. 2014., koje je bilo sastavni dio Upute za nadmetanje (Aneks 3, Zemljopisna karta i koordinate istražnih prostora) i koje izrijekom uvjetuje „da granica istražnih prostora mora biti izvan teritorijalnih voda RH“. Udaljenost platformi od 6 km od otoka, koja se spominje u Okvirnom planu, u tom je kontekstu jasan ustupak potencijalnim koncesionarima.

Nadalje, izgovor kako se Strateška procjene utjecaja na okoliš prema zakonu radi ukoliko dođe do eksploatacije, loše zamagljuje dvije zabrinjavajuće činjenice. Kao prvo, javno nadmetanje za izdavanje dozvola za istraživanje koje prethodi izradi Strateške procjene nedvojbeno je prejudiciranje rezultata studije. Naime, nijedan se investitor neće upustiti u istraživanje ako nema garanciju da će moći eksploatirati. Stoga se s trenutkom početka javnog nadmetanja „zna” i rezultat svake buduće studije o utjecaju na okoliš.

Kao drugo, kao što su istaknuli i stručnjaci nazočni na javnoj raspravi, već i samo istraživanje sa sobom nosi negativne utjecaje na okoliš. Stoga je Vlada RH-a, kao dobar gospodar, bila dužna (iako ne i zakonski obvezna) provesti i studiju utjecaja na okoliš samog istraživanja. Podsjećamo Vladu Republike Hrvatske da je Strateška procjena utjecaja na okoliš zamišljena kao iznimno koristan alat koji bi trebao usmjeravati razvoj ka željenom cilju omogućavanjem javnosti da se izjasni o bitnim aspektima programa koji će utjecati na njihov život.

Na koncu, upozoravamo demokratsku javnost da cijeli proces moguće eksploatacije nafte u Jadranu vodi jedno Ministarstvo i za to na brzinu sklepana agencija, bez prethodno donesenih strateških dokumenata i bez nadzora Sabora, kao i da Vlada odluku o koncesionarima donosi na zatvorenoj sjednici, bez nadzora Sabora i javnosti.

Poučeni dugogodišnjim iskustvom izražavamo ozbiljnu sumnju da je u slučaju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu riječ o sustavnoj korupciji koja će rezultirati potpisivanjem ugovora s katastrofalnim posljedicama po lokalne zajednice duž Jadrana. Tome ćemo se,  kao i u notornim slučajevima Srđa i Omble, suprostavljati svim pravnim, političkim i direktno demokratskim sredstvima.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.