Srđ je Grad

Ministre Mariću, na prvom su mjestu stanovnici i građani, a tek onda privatni interesi!

Ministar Marić je jučer na upit o prodaji zemljišta u Zatonu Velikom, zemljišta koji građani Zatona godinama koriste i zemljišta koje im je neophodno za normalan život i za povezivanje dvaju mjesta, odgovorio da Hrvatska neće dozvoliti da se njezina imovina uzurpira i uništava. Godine korištenja tog prostora za parkiranje na samom ulazu u Veliki Zaton pokazale su da stanovnici Zatona očito trebaju ovu površinu za javnu namjenu.

Tvrdnje ministra Marića da su „prošla ta vremena da se hrvatska imovina uzurpira i uništava“, i da treba „obnavljati i graditi Hrvatsku“, na žalostan način pokazuju svu tragičnost nerazumijevanja što je to Hrvatska i hrvatsko. Zar su potrebe stanovnika uzurpacija?

Odakle samo Mariću obraz da se tako bahato razbacuje državnom imovinom, a da se prethodno ne raspita o javnim potrebama ljudi iz ovog kraja?

Ukoliko se predlaže uređenje tog prostora, ukoliko se čak ukazuje da tuda prolazi šetnica koja spaja dva naselja, zar postoji išta važnije od javnog interesa i potreba građana? 

Stanovnici su se očigledno previše oslonili na tzv.stranačku vertikalu, vjerujući da ako su se do sada stvari rješavale na takav način da će tako biti i u budućnosti. Sad je valjda jasno da neće i to sve dok budu postojali nečiji „viši interesi“. 

Stoga ovim putem Srđ je Grad predlaže i poziva da se organizira sastanak predstavnika stranaka i nezavisnih lista s gradonačelnikom Frankovićem i da se ovo pitanje pokrene kao zajedničko pitanje svih vijećnika koji predstavljaju građane Dubrovnika. Smisao je sastanka da konačno počnemo raditi i nešto zajedničko u interesu građana jer će ovakvih i sličnih situacija sigurno biti još.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.