Srđ je Grad

Vikend akcija u Pema: Secesijska zgrada 104,99!

 

Još jedan kulturocid dočekao je građane Dubrovnika u Gružu u petak poslijepodne. U perfidno izabranom terminu, kada sve službe zadužene za ovakve prekršaje idu na vikend, izveden je bager koji je u nepunih sat i pol sravnio sa zemljom još jednog gruškog stogodišnjaka.

Upravna zgrada “Dubrovačke električne željeznice”, sagrađena 1913. godine po projektu praškog arhitekta Václava Vítězslava Chytrýa, u arhitektonskom i kulturno-povijesnom smislu predstavljala je iznimnu vrijednost za dubrovačku sredinu.

Zgrada je zaštićena odredbama Urbanističkog plana uređenja “Radeljević – Liberatas” gdje se u članku 69. navodi:

“Općim uvjetima zaštite i očuvanja za upravnu zgradu ”Dubrovačke električne željeznice”, predviđa se očuvanje osnovnih karakteristika arhitekture secesijskoga obilježja, nastale početkom 20. stoljeća. Polazna postavka za bilo koji zahvat izrada je dokumentacije postojećega stanja. Obnovu građevine potrebno je planirati u postojećim tlocrtnim i visinskim gabaritima, uvažavajući osobitosti secesijske arhitekture uz očuvanje i rekonstrukciju oblikovnih elemenata pročelja. U postupku obnove potrebno je zadržati plastičnost i raščlanjenost zidnoga plašta te očuvati oblik i obradu izvornih otvora pročelja. Potrebno je ispitati mogućnost rekonstrukcije razdjelnih vijenaca i elemenata balustrade balkonskih ograda prema izvornoj projektnoj dokumentaciji. Kod rekonstrukcije svih elemenata moraju se koristiti izvorni materijali i tehnika gradnje. Obnovom je potrebno predvidjeti očuvanje postojećega stubišta s kvalitetnim elementima kovane ograde.”

Ministarstvo kulture na prijedlog Konzervatorskog odjela u Dubrovniku 2016. godine donijelo je Rješenje kojim se zgrada proglašava kulturnim dobrom, no nakon žalbe vlasnika, Povjerenstvo za žalbe Ministarstva kulture poništilo je Rješenje i naložilo ponavljanje postupka.

Iako je Konzervatorski odjel u Dubrovniku u siječnju 2017. godine uputio ponovni prijedlog za zaštitu, usklađen s naputcima Povjerenstva za žalbe, Ministarstvo kulture ga nije uvrstilo u proceduru.

I tako u ovom intermezzu odigrao se ovaj vandalski čin.

No ne zaboravimo – tko gazi svoju prošlost, gazi i svoju budućnost.

Dobro o tome razmislimo kad opet pođemo – kupovati u Pema.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.