Srđ je Grad

Koliko košta još jedan preustroj gradske uprave?

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao 2. točka dnevnog reda naći će se prijedlog Gradonačelnika o novom ustroju gradske uprave. Nova organizacija gradske uprave  predlaže se nakon što je u dijalogu sa svim vijećnicima i odgovarajućim odborima Gradskog vijeća, sukladno načelu donošenja konsenzualnih odluka od točke do točke, kako je i najavio prilikom preuzimanja mandata, Gradonačelnik usvojio većinu prijedloga koje su iznijeli gradski vijećnici. U konačnici će se broj upravnih odjela smanjiti, pojednostavit će se procedure gradske uprave prema građanima, i to uspostavom jednog prijamnog ureda za sva područja rada gradske uprave koji će raditi online 24h dnevno i u redovno radno vrijeme svakim danom od 8 do 16h. Sudeći po prijedlogu proračuna o kojem se raspravlja već na sljedećoj točki iste sjednice, planirano je smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 2,5 mil kn koji će se prenamijeniti u projekt participativnog budžetiranja. Ovim promjenama gradska uprava Grada Dubrovnika postaje najučinkovitija po kriteriju broja zaposlenih po stanovniku, kao i broja zaposlenih s obzirom na visinu proračuna u Republici Hrvatskoj. Ovo je, dakako, bio satiričan sadržaj. Ovo je ovako možda u Norveškoj, ali ne i u Dubrovniku.

Naime, na sjednicu Gradskog vijeća pred vijećnike se dostavlja materijal bez obrazloženja ciljeva koji se preustrojem žele postići pa se tako loše pripremljenom točkom daje  mjesta interpretacijama da se promjena radi kako bi se stvorilo mjesto za ispunjavanje postizbornih koalicijskih obećanja. Za tako nešto nitko od prisutnih vijećnika nema formalni niti moralni mandat jer prije izbora građanima nitko od njih nije obećavao netransparentnu promjenu organizacije rada, kao ni povećanje broja zaposlenih u gradskoj upravi. Logično je bilo za očekivati da se ova točka raspravi nakon rasprave o izvršenju proračuna za prvih 6 mjeseci. U toj raspravi mogli bismo čuti razlozi nezadovoljstva Gradonačelnika radom pojedinih upravnih odjela i njihovih pročelnika, kao i pojašnjenje pokazatelje uspješnosti rada pojedinih odjela koji nisu zadovoljavajući.

Smatramo da ovakav dokument treba imati jasno definirane metrike temeljem kojih je donesen prijedlog promjene kao što su primjerice:  broj zaposlenih prije i poslije promjene, ukupan trošak plaća i ostali troškovi vezani uz radnike prije i nakon promjene, postotak realizacije programa pojedinih odjela prije i poslije promjene, usporedba troškova po radniku s drugim gradovima slične veličine ili iznosa proračuna. To bi bio razuman način predlaganja promjena  ustroja gradske uprave. Sve je drugo neozbiljno i neodgovorno raspolaganje novcem građana. 

Ne zaboravimo da je samo u prvih 6 mjeseci ove godine porezi i prirezi na dohodak svih nas, građana Dubrovnika, čine više od jedne trećine ukupnih prihoda. Je li odgovorno tim novcem upravljati na ovakav način, ne znajući zapravo koliko nas košta još jedan preustroj gradske uprave?

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.