Srđ je Grad

Koliko još dubrovačkih zalazaka sunca?

 

Potaknuti recentnim događanjima i sve burnijim i učestalijim reakcijama građana, civilnih udruga i stručne javnosti koji ukazuju na devastaciju prostora kupališta u Uvali Lapad od strane tvrtke DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o, koja je od strane Dubrovačko-neretvanske županije predstavljena kao ovlaštenik koncesije na tom području, slijedom naših istraživanja vezanih uz ovu temu dužni smo iznijeti svoje stavove i zatražiti reakcije nadležnih. Čudi nas jedino činjenica da se nitko od zastupljenih u vijeću Grada Dubrovnika nije o ovom problemu javno očitovao. Zašto?

Arhitektonski natječaj i lokacijska dozvola
Obzirom da je uređenje kupališta Sumratin stvar od javnog interesa, Dubrovačko-neretvanska županija sasvim je ispravno, u cilju poštivanja stavova struke, građana i turističkih djelatnika, bila provela javni arhitektonski natječaj na kojem je pobijedilo kvalitetno idejno rješenje, a koje je postalo podloga za ishođenje lokacijske dozvole.
Vrlo je važno napomenuti da je GUP-om Grada Dubrovnika određeno da se kupalište Sumratin mora urediti sukladno rezultatima javnog arhitektonskog natječaja, odnosno sukladno onom arhitektonskom rješenju koje je i dobilo – lokacijsku dozvolu. Županija je tom prilikom bila izradila i stručni elaborat zelenila koji je predviđao rušenje samo nekoliko nezdravih stabala, a samo idejno rješenje vrlo je dobro bilo inkorporiralo ostalo postojeće zelenilo.

Što se dogodilo!?
No, sudeći prema stavovima same autorice najboljeg idejnog rješenja, kao i prema nama dostupnim materijalima očigledno je da je izvorni projekt pretrpio teške izmjene, tolike da ga čak i sami autori teško mogu prepoznati! To znači da idejno rješenje iz lokacijske dozvole i ono iz građevinske dozvole gotovo da nemaju dodirnih točaka. Ovim su institucije javnog arhitektonskog natječaja i Dubrovačko-neretvanske županije vrlo grubo izigrane!  No, kap koja je prelila čašu javnosti upravo je pravi ekocid, nekontrolirana sječa zdravih stabala koja je u potpunoj suprotnosti s elaboratom zelenila kojeg je izradila Županija u svrhu ishođenja lokacijske dozvole. Nije nam jasno odakle ikome pravo da izradi novi elaborat zelenila koji predviđa uklanjanje tri puta više stabala nego što je to propisano županijskim elaboratom?

Tko je ovdje odgovoran!?
Osoba koja je odgovorna za ishođenje građevinske dozvole jest pročelnica Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, gospođa Silva Vlašić. Naime, njezin odjel je 30. studenog 2016. izdao građevinsku dozvolu kojom se „dozvoljava uređenje plažno-rekreacijskog prostora uvale Sumratin“, a po zahtjevu investitora DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o.

Da se ovdje radi o vrlo sumnjivoj dozvoli ukazuje i činjenica da je sastavni dio popratne dokumentacije i Projekt krajobraznog uređenja koji je izrađen od strane ovlaštenog krajobraznog arhitekta Roberta Duića, a koji predviđa ovaj ekološki masakr, što je u potpunoj suprotnosti s onim što je predvidjela Županija. Zanima nas stoga u kakvom su odnosu idejno rješenje iz lokacijske dozvole i ono iz građevinske.

Obzirom da se radi o potencijalno vrlo ozbiljnim prijestupima, zahtijevamo od pročelnice Vlašić da se, u interesu javnosti, očituje o navedenom, naročito zbog toga što je ona bila jedan od članova komisije koji su na javnom natječaju izabrali prvonagrađeni rad.
U slučaju da se ovi navodi pokažu istinitima, to bi značilo da su ovakvim konačnim rješenjem svi sudionici natječaja za izradu idejno-urbanističko-arhitektonskog natječaja dovedeni u zabludu, ali ne samo oni nego i svi sudionici javnog natječaja za dodjelu koncesije kao i cjelokupna javnost i to upravo od strane tvrtke DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o.

Ukoliko se doista dokaže da građevinska dozvola značajno odstupa od prvonagrađenog rada, Dubrovački-neretvanska županija bi morala raskinuti Ugovor o koncesiji i zahtijevati od nadležnog Ministarstva da građevinsku dozvolu stavi – van snage.
U svakom drugom slučaju to bi značilo da i odgovorni u Dubrovačko-neretvanskoj županiji otvoreno sudjeluju u špekulacijama nad javnim interesom, u suradnji s ovlaštenikom koncesije i ostalim institucijama.

DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o kao ovlaštenik koncesije
Jedna od ključnih stvari za razumijevanje ovih događaja jest pitanje – kako je tvrtka DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o danas samostalni ovlaštenik koncesije, kad je ugovor kojeg je potpisala Županija bio potpisan sa „zajednicom ponuditelja“, koju su tada činile još i tvrtke Mucic d.o.o i Hotel Katarina, a koje više nisu sudionici „zajednice ponuditelja“, što je razvidno iz dostupnih evidencija o statusu trgovačkih društava.
Ono što KLGB Srđ je Grad zabrinjava jest – je li ikad bio izvršen prijenos koncesije sa „zajednice ponuditelja“ na tvrtku DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o? Ukoliko se to nije dogodilo, ima li tvrtka DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o uopće valjan Ugovor o koncesiji!?
Zbog ovih dvojbi mi javno pozivamo Dubrovačko-neretvansku županiju, kao nadležnog davatelja koncesije, da iznese – na kojoj je sjednici skupštine Dubrovačko-neretvanske županije izvršen prijenos koncesije sa „zajednice ponuditelja“ na tvrtku DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o kao jedinog ovlaštenika koncesije.
Ako prijenos koncesije nije bio izvršen, onda tvrtka DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o ne može biti ovlaštenik koncesije za predmetno područje, a sami sudionici natječaja su prevareni jer je „zajednica ponuditelja“ zloporabljena kako bi se oslanjanjem na poslovne rezultate ostalih članova zajednice došlo do koncesije.
Podsjećamo, tvrtka DUBROVAČKI ZALASCI SUNCA d.o.o u trenutku javljanja na natječaj za koncesiju nije imala niti jednog zaposlenika i bila je bez prihoda, a pobjedu na natječaju ostvarila je isključivo zbog poslovnih rezultata tvrtki Mucić d.o.o. i Hotel Katarina.
O njima danas niti traga niti glasa.
KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.