Srđ je Grad

Javna pitanja nositeljima izbornih lista i klubovima vijećnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

S obzirom na to da su svi predstavnici građana u vijećnici Grada Dubrovnika, bez obzira na broj vijećnika, jednaki u pogledu odgovornosti upravljanja Gradom, smatramo da jednako tako svi vijećnici moraju biti  sukreatori svih procesa upravljanja Gradom.

Poštujući praksu da o svemu i sa svima razgovaramo na javan i transparentan način, šaljemo Vam nekoliko pitanja vezanih uz ostvarenje dijela našeg programa Plan za Grad. Vaša očitovanja na navedena pitanja umnogome će odrediti našu buduću suradnju u Gradskom vijeću. Ova će pitanja biti javno objavljena, jednako kao i vaši stavovi i odgovori, stoga Vas pozivamo na otvoreni dijalog i drugačiju političku praksu od dosadašnje.
 • Hoćete li podržati naš zahtjev da se raskine Ugovor o koncesiji tvrđave Imperijal, ako su za to ispunjeni pravni uvjeti, i hoćete li podržati osnivanje samostalne ustanove Muzeja Domovinskog rata koji bi u tvrđavi Imperijal trebao imati svoj izložbeni prostor?
 • S obzirom na odluku Visokog upravnog suda kojom je ukinut Prostorni plan Dubrovačko-neretvanske županije, a kojom je prostorni obuhvat projekta golfa na Srđu nelegalno proširen sa 100 na 310 ha, hoćete li podržati izradu novog UPU-a Športsko – rekreacijskog centra s golfskim igralištem i turističkim naseljem Bosanka sjever i Bosanka jug?
 • Hoćete li zahtijevati da Gradsko vijeće Grada Dubrovnika pokrene pregovore u smjeru stjecanja punopravnog vlasništva Grada Dubrovnika nad Javnom garažom na Ilijinoj glavici uz oslobađanje svih budućih obveza prema Garaži Dubrovnik d.o.o. i PBZ-u d.d.?
 • Jeste li spremni za suradnju u zajedničkom kreiranju prijedloga proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu u kojem će biti uvršteni i konkretni projekti iz našeg programa Plan za Grad?
 • Obavezujete li se da ćete u proračunu osigurati sredstva za izradu temeljnih strateških dokumenata: Strategije razvoja turizma s posebnim osvrtom na kruzing turizam, Strategije razvoja sporta, Plana upravljanja Starom gradskom jezgrom i Studije utjecaja na baštinu i da ćete osigurati da se njihova izrada i donošenje temelje na participativnoj osnovi, odnosno na suradnji svih zainteresiranih strana- stručne javnosti, nezavisnih znanstvenih institucija i udruga civilnog društva i predstavnika građana?
 • Hoćete li podržati inicijativu za održavanje tematske sjednice u vezi s projektom izgradnje hidroelektrane Ombla i hoćete li doprinijeti donošenju deklaracije kojom se Gradsko vijeće protivi njezinoj izgradnji?
 • Hoćete li isto to napraviti i vezano uz projekt istraživanja mogućnosti eksploatiranja ugljikovodika iz Jadranskog mora?
 • Jeste li spremni za svako važnije pitanje o kojem odluku donosi Gradsko vijeće, a koje uključuje proces pregovaranja, podržati inicijativu za osnivanje Povjerenstva Gradskog vijeća za pregovore?
 • Jeste li spremni sudjelovati na javnim sastancima klubova vijećnika koji bi se održavali prije sjednica Gradskog vijeća i to posebice onih sjednica na kojima bi se donosili važne strateške odluke, kako bi donesene odluke bile što kvalitetnije i utemeljene na potpuno otvorenom dijalogu?
 • Jeste li spremni sjednice Gradskog vijeća sazivati minimalno svakih 45 dana, a po potrebi i češće s primjerenim brojem točaka dnevnog reda?
 • Hoćete li podržati inicijativu za ukidanje naknada za rad u upravnim vijećima i nadzornim odborima tvrtki i ustanova kojima je osnivač i vlasnik Grad Dubrovnik i hoćete li podržati preusmjeravanje tih sredstava za konkretne socijalne mjere?
 • Jeste li spremni podržati inicijativu za smanjenje naknada za rad političkih stranaka i preusmjeravanje tih sredstava za konkretne socijalne projekte?

Kandidacijska lista grupe birača nositelja Mara Kristića

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.