Srđ je Grad

Hotel Belvedere – reakcija na izvješće o javnoj raspravi

Ovim javnim priopćenjem KLGB Srđ je Grad javno se osvrće na dijelove Izvješća o javnoj raspravi o Prijedlogu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, kojim tvrtka „Urbanistica“ d.o.o. nije prihvatila primjedbe koje je lista Srđ je Grad istaknula na Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a.

ZAHVATI NA POVRŠINAMA JAVNE I DRUŠTVENE NAMJENE

U svom odgovoru tvrtka „Urbanistica“ d o o. nije prihvatila primjedbu o neprovođenju javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, uz tvrdnju da:

„… na lokaciji Belvedere nema zahvata na površinama javne i društvene namjene, niti je riječ o prostoru u vlasništvu Grada Dubrovnika, a ne postoje ni druge okolnosti …, obveza izrade javnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja ne proizlazi iz
odredbi zakona, propisa i važećeg Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika …“

KLGB Srđ je Grad ovim javno iznosi neslaganje s ovakvim odgovorom jer se tome suprostavlja idejni projekt koji je priložen uz Prijedlog Izmjena i dopuna GUP-a, iz kojeg je vidljivo da bi se opsežni građevinski zahvati izvodili baš na površini javne namjene, a kao primjer izdvajamo gradnju „javne šetnice“ uz more. Ne može se, naime, odrediti što je u obuhvatu projekta, a što izvan ako još nemamo definirane granice pomorskog dobra.

NESREĐENO IMOVINSKO-PRAVNO PITANJE

U svojoj pisanoj primjedbi KLGB Srđ je Grad upućuje na problem vezano uz pitanje vlasničkih odnosa na česticama koje su u obuhvatu projekta. U svom odgovoru u kojem se primjedba „ne prihvaća“, tvrtka „Urbanistica“ d o.o. poslužila se prijepisima podnesaka tvrtke „Vila Larus“ d o.o. iz spisa br. Z-15054/17. Važno je znati da je „Vila Larus“ d.o.o. tek 29.12.2017. pokrenula postupak, br. Z-15054/17 kojim se imovinsko-pravna pitanja za čest. zem. u obuhvatu projekta tek moraju riješiti pred Općinskim sudom u Dubrovniku. To drugim riječima znači da tvrtka „Urbanistica“ d o o. svojim „ne prihvaća“ prejudicira sudsko rješenje, i time što samovoljno i neovlašteno prosuđuje ona odbija prigovor Srđ je Grad. Upozoravamo da niti tvrtka „Urbanistica“ d o.o. niti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika nisu stvarno nadležni rješavati vlasničke sporove, već je to Općinski sud u Dubrovniku.

POTREBNO JE PONOVITI JAVNU RASPRAVU

Jedini zakonit način za Grad Dubrovnik u ovom trenutku bilo bi ponavljanje javne rasprave, suglasno st. 1. st. 104. Zakona o prostornom uređenju, upravo zato jer je na javnoj raspravi bilo neistinito prikazano vlasničko stanje nekretnina obuhvaćenih Prijedlogom Izmjena i dopuna GUP-a. 

Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.