Srđ je Grad

DPDS – 5 years later

Ključno je ŠTO s novcem od zidina, ne TKO!

Vezano za nedavno tužbom Vlahušić/Barač/Bogdanović ponovno aktualiziran problem odnosa Grada i DPDS-a, želimo podsjetiti javnost na prijedlog rješenja odnosa između Grada i DPDS-a, koji smo 2014. godine, također u elektriziranoj atmosferi sukoba tadašnjeg gradonačelnika i Društva, ponudili Gradskom vijeću na usvajanje. 

Prijedlog modela odnosa između Grada i Društva za cilj je imao uspostavu ravnoteže, koja bi se postigla ravnomjernom podjelom vlasničke kontrole (Grad ) i upravljanja (Društvo upravlja). Istodobno, i Grad i Društvo sačuvali bi svoju osobnost i jasno razgraničili svoja ovlaštenja, mijenjajući i razvijajući raniji model upravljanja i prilagođavajući ga suvremenim potrebama.  

Vlasnička prava pripadaju gradu Dubrovniku. 

Grad preuzima sav prihod od ulaznica na dubrovačke gradske zidine, kao i brigu oko naplate ulaznica te knjiženja prihoda od ulaznica na poseban račun. Dio tako uprihođenih sredstva isplaćuje se na račun DPDS-a, sukladno dostavljenom detaljnom planu radova za iduću godinu.

Ostatak prihoda od ulaznica na dubrovačke zidine, odnosno, ono što Društvo ne potroši za vlastitu djelatnost u skladu s predloženim godišnjim planom, Grad je dužan upotrijebiti u izradu strateških dokumenata, kao što su UPU Grad i Plana upravljanja, te održavanje spomeničke baštine (materijalne i nematerijalne), u prvome redu one u vlasništvu Grada Dubrovnika, ali i drugih spomenika ukoliko se zaključi da se radi o opravdanoj potrebi. Nositelj tih aktivnosti je Zavod za obnovu Dubrovnika i udruge civilnog društva koje se bave očuvanjem baštine. Iznimno, ukoliko za to postoji obrazloženi opravdani interes, uz prethodno odobrenje Gradskog vijeća, dio prihoda od ulaznica na dubrovačke zidine Grad može nenamjenski potrošiti za javne potrebe.

Upravljačka prava pripadaju DPDS-u.  

Upravljačka prava nad dubrovačkim gradskim zidinama podrazumijevaju nesmetan posjed gradskih zidina, planiranje, vođenje i nadziranje radova održavanja i obnove, davanja u najam, izbora najprihvatljivijeg ponuđača, promidžba i prezentiranje rada Društva javnosti itd.

Obveza je uprave Društva da do 15. studenog svake tekuće godine dostavi Gradu detaljan plan (financijski i tehnički) radova na baštini za nadolazeću kalendarsku godinu. Spomenuti plan mora sadržavati financijske i druge pokazatelje predviđenih radova i zahvata iz djelokruga rada Društva, zajedno s opisnim dijelom.

S obzirom na složenost radova na obnovi i održavanju spomeničke baštine (pojedini projekti ne mogu se dovršiti unutar jedne godine) Društvo će Gradu dostaviti i trogodišnju projekciju, kako bi se dinamika isplate novca i eventualno rezerviranje sredstava moglo lakše planirati.

Za implantaciju ovog prijedloga postoje različiti zakonski mehanizmi, a o odabiru najpovoljnijeg trebaju odluku donijeti pravni i računovodstveni stručnjaci Grada i Društva.

Te 2014. godine takav je prijedlog jednoglasno odbijen. Razlog tome je jednostavan. Niti tadašnjem gradonačelniku Vlahušiću, niti HDZ-u, koji je prije „ubirao“ novac od zidina, a nadao se to činiti i poslije, ne odgovara transparentno i namjensko trošenje sredstava koja se uprihode od zidina.

Kako onda, tako i sada. Stoga im ne preostaje drugo nego tužiti se. 

Za one koji žele znati više:

26.10.2014.
DPDS – novi model upravljanja zidinama

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.