Srđ je Grad

DOKAD ĆE GRAD DUBROVNIK ČEKATI SLUŽBENI ODGOVOR MINISTARSTVA?

S obzirom na to da je ministrica Mrak-Taritaš najavila da će do kraja svog mandata, koji ističe uskoro, izdati lokacijsku dozvolu za nekretninski projekt na platou Srđa, Gradsko vijeće sebi ne može dopustiti odugovlačenje i nemar u vezi s ovim prevažnim pitanjem!

Na svojoj 7. sjednici održanoj 27. srpnja 2015., Gradsko je vijeće donijelo je Z A K L J U Č A K u kojem se u točki 3. navodi: „Gradsko vijeće nije suglasno s eventualnim izmještanjem Muzeja Domovinskog rata iz centralnog dijela sukladno Ugovoru o koncesiji od 25. ožujka 2009., a o čemu će se pisano obavijestiti nadležno ministarstvo i zatražiti obustavu izdavanja lokacijske dozvole dok Gradsko vijeće ne da prethodnu suglasnost na projektnu dokumentaciju rekonstrukcije tvrđave Imperijal. Gradsko vijeće zahtijeva od tvrtke Razvoj Golf d.o.o. da povuče zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole dok Gradsko vijeće Grada Dubrovnika ne da prethodnu suglasnost na projektnu dokumentaciju.“

S obzirom na to da je predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković Ministarstvu poslao zahtjev za obustavu izdavanja lokacijske dozvole, o čemu su obavješteni predstavnici klubova vijećnika, KLGB Srđ je Grad postavlja pitanje do kada ćemo čekati na službeni odgovor Ministarstva?! S obzirom na to da je ministrica Mrak-Taritaš najavila da će do kraja svog mandata, koji ističe uskoro, izdati lokacijsku dozvolu za nekretninski projekt na platou Srđa, Gradsko vijeće ne može sebi dopustiti odugovlačenje i nemar u vezi s ovim prevažnim pitanjem. 

Želimo samo upozoriti javnost da se ovim odugovlačenjem i nemarom predsjednik Gradskog vijeća Mato Franković opasno igra sa sudbinom Muzeja Domovinskog rata. Naime, ako Ministarstvo krene u postupak izdavanja lokacijske dozvole, Gradsko vijeće mora raskinuti Ugovor o koncesiji i to prije izdavanja lokacijske dozvole.

Ukoliko Ministarstvo ipak izda lokacijsku dozvolu, a da Ugovor o koncesiji ne bude raskinut, odluka Gradskog vijeća o osnivanju Muzeja Domovinskog rata u središnjem dijelu tvrđave neće moći biti provediva jer će tada smještaj Muzeja biti u suprotnosti s lokacijskom dozvolom.

Kako za sada nema službenog odgovora Ministarstva na zahtjev predsjednika Gradskog vijeća, a rokovi za odgovor su prošli, KLGB Srđ je Grad zahtijevat će ponovno razmatranje raskida Ugovora o koncesiji. Odgovornost za ovaj postupak svakako je na predsjedniku Gradskog vijeća jer je upravo on odgovoran za provođenje njegovih zaključaka.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.