Srđ je Grad

Srđ je grad! U Vijećnici

Ovdje možete pronaći infomacije o našem djelovanju u Gradskom vijeću.

Srđ je grad! U Vijećnici

Koliko košta još jedan preustroj gradske uprave?

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika kao 2. točka dnevnog reda naći će se prijedlog Gradonačelnika o novom ustroju gradske uprave. Nova organizacija gradske uprave  predlaže se nakon što je u dijalogu sa svim...

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.