Srđ je Grad

Čime je gospodin Memed ucijenjen da mora raditi protiv tvrtke na čijem je čelu?

Ovom prilikom želimo još jednom skrenuti pozornost Gradonačelniku, gosp. Memedu, gosp. Rosettiju i članovima Nadzornog odbora Luke Dubrovnik da je žalbeni rok na isteku te ukoliko oni ne pokrenu upravni spor protiv odluke o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Laguna trade, KLGB Srđ je Grad će pokrenuti Ustavnu tužbu protiv ove odluke i putem Državnog odvjetništva RH zatražiti preispitivanje odgovornosti Gradonačelnika, gosp. Memeda i svih članova Nadzornog odbora na čelu s gosp. Rosettijem.

U prosincu 2011. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o dodjeli koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma, Marina „Gruž“ trgovačkom društvu Laguna trade u vlasništvu gosp. Franje Pašalića.

Protiv odluke o dodjeli koncesije trgovačka društva Luka Dubrovnik i Atlant marina pokrenuli su upravni spor pred Upravni sudom u Splitu koji je u rujnu 2014. godine donio presudu i rješenje kojim se poništava odluka Vlade RH o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Laguna trade.

Protiv presude Upravnog suda u Splitu, trgovačko društvo Laguna trade podnijelo je žalbu Visokom upravnom sudu RH koji je dana 5.veljače 2015. godine odbacio predmetnu žalbu.

Unatoč presudama Upravnog suda u Splitu i Visokog upravnog suda RH kojima je poništena odluka o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Laguna trade, Vlada RH u svibnju ove godine ponovno donosi Odluku o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje luke posebne namjene-luke nautičkog turizma Marine „Gruž“ trgovačkom društvu Laguna trade.

Podsjećamo kako je gospodin Memed, kao direktor Luke Dubrovnik, 2011. godine, nakon što je Vlada prvi put dodijelila koncesiju trgovačkom društvu Laguna trade, zasipao medijski prostor optužbama na račun rada stručnog povjerenstva za ocjenu ponuda za koncesije Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koje je Vladi RH predložilo da donese takvu odluku. Čak je i podigao kaznenu prijavu protiv predsjednice povjerenstva gđe. Nine Perko, tvrdeći da je povjerenstvo pogodovalo tvrtki Laguna trade, kršeći zakon.

Gospodin je Memed tada pokrenuo upravni spor kojim je poništena odluka o dodjeli koncesije i time dokazao da je bio u pravu.

Vlada je, umjesto da dodijeli koncesiju drugom najpovoljnijem ponuditelju, tvrtci Luka Dubrovnik, prošli mjesec ponovo dodijelila koncesiju trgovačkom društvu Laguna trade.

Žalbeni rok uskoro ističe, a ni traga ni glasa od gosp. Vlahušića, gosp. Memeda i gosp. Rosettija koji je novi predsjednik Nadzornog odbora Luke Dubrovnik.

Pitamo se zašto Gradonačelnik, gosp. Memed, gosp. Rosetti i ostali članovi Nadzornog odbora Luke Dubrovnik pogoduju privatnom investitoru ne pokrećući upravni spor protiv odluke o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Laguna trade?
Zašto svojom šutnjom pomažu Vladi RH i dovode odluku o dodjeli koncesije u status konačnosti, izvršnosti i pravomoćnosti čime izravno rade protiv građana grada Dubrovnika i trgovačkog društva u kojem Grad Dubrovnik ima udio?

Pitamo se čime je gospodin Memed ucijenjen da mora raditi protiv tvrtke na čijem je čelu?

Ovom prilikom želimo još jednom skrenuti pozornost Gradonačelniku, gosp. Memedu, gosp. Rosettiju i članovima Nadzornog odbora da je žalbeni rok na isteku te ukoliko oni ne pokrenu upravni spor protiv odluke o dodjeli koncesije trgovačkom društvu Laguna trade, KLGB Srđ je Grad će pokrenuti Ustavnu tužbu protiv ove odluke i putem Državnog odvjetništva RH zatražiti preispitivanje odgovornosti Gradonačelnika, gosp. Memeda i svih članova nadzornog odbora na čelu s gosp. Rosettijem.

KLGB Srđ je Grad

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.