Srđ je Grad

- Marina Frapa

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.