Srđ je Grad

Mjerenje kvalitete zraka

Citizen Science projekt kojim želimo ukazati na potrebu uspostave sustavnog kontinuiranog procesa mjerenja kvalitete zraka.

U nedostatku sustava koji bi trebale uspostaviti jedinice lokalne samouprave, uz pomoć građana pokrenuli smo pilot-projekt kojim ćemo, putem postavljenih mjernih stanica, prikupljati podatke o kvaliteti zraka na različitim mjestima u gradu i okolici.

Ovaj pilot-projekt razvijen kao zagovarački alat s ciljem ukazivanja na potrebu postavljanja mjernih stanica na području grada Dubrovnika i kontinuiranog, mjerenja kvalitete zraka, javne objave podataka te daljnjeg analitičkog pristupa ovoj temi. 

U projekt se možete uključiti na razne načine: udomljavanjem mjerne stanice, tehničkom podrškom u provedbi projekta te donacijama kojima će se sustav dalje razvijati i održavati.

Naše mjerne stanice:
Pile

Lapadska obala

Mokošica
Ostale mjerne stanice:

Kako i što mjerimo

Indeks kvalitete zraka temelji se na mjerenju čestica ( PM2.5 i PM10), ozona (O3), dušikovog dioksida (NO2), sumpornog dioksida (SO2) i emisije ugljičnog monoksida (CO). Postaje naše mreže prate podatke i za PM2.5 i za PM10, kao i podatke o temperaturi, relativnoj vlažnosti i vjetru.

AQI ljestvica koja se upotrebljava za indeksiranje zagađenja u stvarnom vremenu na gornjoj karti temelji se na najnovijim US EPA standardu pomoću Instant Cast formula za izvješćivanje.

Više o lebdećim česticama koje mjerimo.

Želite pomoći?

U projekt se možete uključiti na razne načine: udomljavanjem mjerne stanice, tehničkom podrškom u provedbi projekta te donacijama kojima će se sustav dalje razvijati i održavati.

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.