Srđ je Grad

21. sjednica Gradskog vijeća

Nikša Selmani – Vijećnička pitanja (Park na Biskupiji, ilegalno odlagalište građevinskog otpada na Srđu)

Strateško upravljanje turizmom ključno je za rješavanje kaosa na prometnicama.

Car sharing – konačno nešto pametno, dugoročno i na vrijeme.

Amandman liste Srđ je grad na žalost nije prošao mada su ga svi vijećnici u raspravi podržali.

Po kojem ključu se imenuju članovi Povjerenstva?

Izvješća o radu Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre za 2018. godinu.

Kultura je zalog za budućnost i nekad mora imat i jezičinu.

Kultura je izazov! Protiv cenzure u kulturi.

Odgovor vijećniku Markoviću na pokušaj cenzure kulture.

Tko je kriv za sramotno stanje Muzeja Domovinskog rata na Srđu.

Izvješća o radu Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik za 2018. godinu

Pratite nas:

Slušanje je prvi korak prema razumijevanju.